546-0020/01 – Fundamentals of Law (ZP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

prosím doplnit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Teaching methods

Tutorials

Summary

Předmět seznamuje studenty s úlohou a funkcí práva ve společnosti. Hovoří o vztahu státu jako reprezentanta veřejné moci a práva jako nástroje řízení (regulace) vztahů ve společnosti. Studenti získají základní přehled o právním řádu ČR s cílem orientace v něm.

Compulsory literature:

prosím doplnit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Recommended literature:

prosím doplnit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Follow-up tasks processed in the exercise.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

prosím doplnit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (B2111) Mining (2101R014) Blasting Operations in Mining Engineering K Czech Most 1 Optional study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner