546-0022/01 – Legislativa životního prostředí EU a ČR (LegŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
KIR021 doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit problematiku životního prostředí z legislativního hlediska, podle jejího zaměření. Zaměřit se na úlohu práva v ochraně ŽP, v jednotlivých složkách ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled o problematice a dokázat odvádět výsledky kvalitní práce zcela sám, prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

1) Stav životního prostředí světově 2) Souvislosti státní ekologické politiky 3) Stav životního prostředí a jeho složek v ČR 4) Prameny práva životního prostředí 5) Právo živ. prostředí a zákl. právní principy ochrany živ. prostředí, prameny právní úpravy 6) Nástroje ochrany životního prostředí 7) Organizace ochrany životního prostředí 8) Průřezové prostředky ochrany životního prostředí 9) Ochrana lidského zdraví ve vztahu k ochraně životního prostředí 10) Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 11) Právní odpovědnost v oblasti životního prostředí 12) Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny 13) Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva 14) Právní úprava ochrany půdy a zemědělského půdního fondu 15) Právní úprava ochrany lesů 16) Právní úprava ochrany vod 17) Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země 18) Právní úprava využívání ner. bohatství a využívání energie ve vztahu k živ. prostředí 19) Právní úprava nakládání s odpadky 20) Právní úprava před dalšími zvláštními zdroji 21) Právní úprava využívání jaderné energie 22) Hlavní mezinárodní úmluvy 23) Mezinárodní organizace

Povinná literatura:

www.ekolink.cz, www.enviweb.cz, www.podnikinfo.cu, www.cenia.cz, www.businessinfo.cz.

Doporučená literatura:

prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku