546-0024/02 – Koučink v praxi (KvP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí rozlišovat mezi koučinkem a jinými druhy pomoci (mentoringem, poradenstvím, psychoterapií). Student rozumí důležitosti etického jednání s klientem. Student se orientuje v základních směrech koučinku. Student umí klást koučinkové otázky.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět má za cíl seznámit studenty s koučinkem jako poměrně novou a progresivní profesí, rozvíjející se od 70.let minulého století. Zabývá se styčnými body, které má koučink s psychoterapií, z níž do značné míry vychází. Studenti se dozvědí o vývoji koučinkových směrů, budou diskutovat o etice při práci s klienty, zážitkovou formou si osvojí základní techniky vycházející z různých koučinkových škol. Seznámí se s využitím koučovacích otázek v komunikaci, kterou lze využít v jejich budoucí praxi.

Povinná literatura:

BOBEK, M. a P. PENIŠKA. Práce s lidmi. Brno: NC PUBLISHING, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5 GALLWEY, T. Inner Game pro manažery. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-213-0 O´CONNOR, J. a J. SEYMOUR. Úvod do neurolingvistického programování. Jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Praha: Institut pro NLP, 1998. ISBN 80-238-2604-2 WHITMORE, J. Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose - The Principles and Practice of Coaching and Leadership. Nicholas Brealey, 2009. ISBN 978-1-85788-535-4

Doporučená literatura:

ATKINSON, M. a R. T. CHOIS. Koučink - věda i umění (Vnitřní dynamika). Praha: Portál, 2009 HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Kosmas, 2006. ISBN 978-80-7367-346-8 ROSINSKI, P. Koučování v multikulturním prostředí. Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN 978-80-7261-195-9 WHITMORE, J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press, 2009. 185 s. ISBN 978-80-7261-209-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse v rámci kolokvia. Na seminářích je požadována 80% účast. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

80% účast na seminářích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co koučink je a co není. Koučink, mentoring, trénink, poradenství – základní definice pojmů. 2. Historie vývoje koučování. 3. Existuje hranice mezi koučinkem a psychoterapií? Rozdíl mezi koučinkem a terapií. 4. Otázka etiky při práci s klientem. Etický kodex. 5. Výkonový koučink, model GROW. 6. Systemický koučink, solution koučink. 7. Mindful coaching. 8. Ericksonovský koučink. 9. Inner Game. 10. Sféry využití koučinku – manažerský, výkonový, kariérový, life coaching. 11. Individuální a týmový koučink. Výzkum v koučinku. 12. Leadership a koučink v business oblasti. Koučinkový kontrakt. 13. Osobnost kouče a předpoklady pro praxi – vzdělání, osobnostní charakteristiky. 14. Neurolingvistické programování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 80% aktivní účast v semináři

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude odevzdání seminární práce (3000 slov) na téma stanovené po konzultaci se studentem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní