546-0024/07 – Koučink v praxi (KvP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí rozlišovat mezi koučinkem a jinými druhy pomoci (mentoringem, poradenstvím, psychoterapií). Student rozumí důležitosti etického jednání s klientem. Student se orientuje v základních směrech koučinku. Student umí klást koučinkové otázky.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět má za cíl seznámit studenty s koučinkem jako poměrně novou a progresivní profesí, rozvíjející se od 70.let minulého století. Zabývá se styčnými body, které má koučink s psychoterapií, z níž do značné míry vychází. Studenti se dozvědí o vývoji koučinkových směrů, budou diskutovat o etice při práci s klienty, zážitkovou formou si osvojí základní techniky vycházející z různých koučinkových škol. Seznámí se s využitím koučovacích otázek v komunikaci, kterou lze využít v jejich budoucí praxi.

Povinná literatura:

BOBEK, M. a P. PENIŠKA. Práce s lidmi. Brno: NC PUBLISHING, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5 GALLWEY, T. Inner Game pro manažery. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-213-0 O´CONNOR, J. a J. SEYMOUR. Úvod do neurolingvistického programování. Jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Praha: Institut pro NLP, 1998. ISBN 80-238-2604-2 WHITMORE, J. Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose - The Principles and Practice of Coaching and Leadership. Nicholas Brealey, 2009. ISBN 978-1-85788-535-4

Doporučená literatura:

ATKINSON, M. a R. T. CHOIS. Koučink - věda i umění (Vnitřní dynamika). Praha: Portál, 2009 HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Kosmas, 2006. ISBN 978-80-7367-346-8 ROSINSKI, P. Koučování v multikulturním prostředí. Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN 978-80-7261-195-9 WHITMORE, J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press, 2009. 185 s. ISBN 978-80-7261-209-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kolokvium

E-learning

Další požadavky na studenta

80% účast na seminářích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co koučink je a co není. Koučink, mentoring, trénink, poradenství – základní definice pojmů. 2. Historie vývoje koučování. 3. Existuje hranice mezi koučinkem a psychoterapií? Rozdíl mezi koučinkem a terapií. 4. Otázka etiky při práci s klientem. Mezinárodní a české asociace sdružující kouče ICF, AIK, EMCC. Etický kodex. 5. Výkonový koučink, model GROW. 6. Systemický koučink, solution koučink. 7. Mindful coaching. 8. Ericksonovský koučink. 9. Inner Game. 10. Sféry využití koučinku – manažerský, výkonový, kariérový, life coaching. 11. Individuální a týmový koučink. Výzkum v koučinku. 12. Leadership a koučink v business oblasti. Koučinkový kontrakt. 13. Osobnost kouče a předpoklady pro praxi – vzdělání, osobnostní charakteristiky. 14. Neurolingvistické programování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: pravidelná účast v semináři a průběžné plnění úkolů v semináři

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude odevzdání seminární práce (3000 slov) na téma stanovené po konzultaci se studentem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.