546-0027/02 – Exkurze z předmětu Hospodaření s odpady (ExHOSPO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na této exkurzi jsou studenti seznamováni s problematikou hospodaření s odpady a s nejdůležitějším strojním zařízením používaným při odlišných technologiích dobývání. Součástí exkurze je i seznámení posluchačů s organizací výrobních procesů.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci exkurze bude studentům umožněn vstup do některých významných podniků s důrazem na zařízení vztahující se ke studovanému oboru.

Povinná literatura:

Hazardous industrial waste treatment / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, c2007 - ix, 516 s. : il. ISBN 978-0-8493-7574-3 HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. ADAMEC, Vladimír, et al. Environmentální technologie a ekoinovace. 1. vyd. Helena Kollarová. Praha : CENIA, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Efektivní odpadové hospodářství, s. 94-103. GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. FILIP, Jiří. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. FILIP, Jiří, ORAL, Jaroslav. Odpadové hospodářství II. 1. vyd. Brno : MZLU, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. Elektroodpad - analýza a možnosti využití / Silvie Brožová ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 99 s. : il., mapa ISBN 978-80-248-1867-2 (brož.). Časopis: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009 , 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Doporučená literatura:

KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. PERTILE, E., ČABLÍK, V. Instrumentální metody analýzy. Instrumentální metody analýzy, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, p. 238, ISBN 80-248-1049-2. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Recyklácia odpadov / Ladislav Chriašteľ. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl : monografie / Vojtech Dirner. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998 - 132 s. : il. ISBN 80-7078-558-680-7077-558-6. VÁŇA, Jaroslav. Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika [online]. 2. doplněné. 1993 , 18. května 2005 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://stary.biom.cz/clen/jv/obsah.html>. Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : sborník referátů ze seminářů, Praha, 4.5.1994 / [redakce Eugenie Hanzlíčková]. - Praha : BIJO, [1994] - 105 s., [62] s. příl. : il. Technologie a technika skládkového hospodářství / Vlastimil Altman, Miroslav Růžička. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. ISBN 80-7078-355-9 (brož.). Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství : Svazek 30. Ostrava : Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 1996. 89 s. Services for Universities. Program PHARE; sv. 30. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995. Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. Biogranulation technologies for wastewater treatment / Joo-Hwa Tay ... [et al.]. - 1st ed.. - Oxford : Elsevier, 2006 - xxi, 277 s., [6] s. obr. příl. : il. ISBN 0-08-045022-9. Compost science and technology / edited by L.F. Diaz ... [et al.]. - 1st ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2007 - xvi, 364 s. : il. ISBN 978-0-08-043960-0. Industrial waste treatment / editor Nelson Leonard Nemerow. - Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2007 - xx, 561 s. : il. ISBN 978-0-12-372493-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze a aktivní účast na exkurzi.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
546-0498 HospOI Hospodaření s odpady I
546-0499 HospOII Hospodaření s odpady II

Osnova předmětu

V rámci exkurze bude studentům umožněn vstup do některých významných podniků s důrazem na zařízení vztahující se ke studovanému oboru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku