546-0030/06 – Diplomový seminář (DS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity25
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pomoc studentovi formulovat, organizovat, vysvětlovat, vyhodnocovat, interpretovat zadaný odborný diplomový úkol v rámci zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět má individuální obsah, jeho náplní jsou tématu příslušné konzultace k postupu a výsledkům řešení diplomového úkolu. Předmět je zajišťován vedoucím a konzultantem diplomového úkolu.

Povinná literatura:

[1] http://hgf10.vsb.cz/iso/SME/HGF_SME_08_002_ZpracovaniDiplomovePrace.pdf [2] TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html>. [3] ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. [4] ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s.

Doporučená literatura:

[1] FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha: SPN, 1984, 130s. [2] KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1998, 1. vyd., dotisk 2001. ISBN 80-7042-141-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí získaných v průběhu semestru je prováděna pravidelnou kontrolou zpracování zadaných úkolů souvisejících s tématem diplomové práce vedoucím a konzultantem diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pod vedením vedoucího diplomové práce jsou konzultovány průběžně získané dílčí výsledky pro zpracování diplomové práce dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní