546-0030/07 – Diplomový seminář (DS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pomoc studentovi formulovat, organizovat, vysvětlovat, vyhodnocovat, interpretovat zadaný odborný diplomový úkol v rámci zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět má individuální obsah, jeho náplní jsou tématu příslušné konzultace k postupu a výsledkům řešení diplomového úkolu. Předmět je zajišťován vedoucím a konzultantem diplomového úkolu.

Povinná literatura:

[1] http://hgf10.vsb.cz/iso/SME/HGF_SME_08_002_ZpracovaniDiplomovePrace.pdf [2] TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html>. [3] ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. [4] ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s.

Doporučená literatura:

[1] FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha: SPN, 1984, 130s. [2] KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1998, 1. vyd., dotisk 2001. ISBN 80-7042-141-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí získaných v průběhu semestru je prováděna pravidelnou kontrolou zpracování zadaných úkolů souvisejících s tématem diplomové práce vedoucím a konzultantem diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pod vedením vedoucího diplomové práce jsou konzultovány průběžně získané dílčí výsledky pro zpracování diplomové práce dle zadání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku