546-0032/04 – Technological Analysis (TchA)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students demonstrate the knowledge of graphical and computational methods for evaluating raw materials and evaluating the efficiency of technological operations, including the application of basic statistical methods. They are able to apply basic procedures of mathematical statistics to solve practical problems of processing raw materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Posluchači jsou seznámeni s problematikou hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů a hodnocení úpravnických technologií z hlediska jejich účinnosti. Předmět se zabývá rovněž aplikací základních pravděpodobnostních a statistických metod v oblasti úpravy užitkových surovin a plánování a vyhodnocování experimentálních prací. Posluchači jsou schopni hodnotit a predikovat výsledky technologických procesů a aplikovat základní statistické metody v této oblasti.

Compulsory literature:

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991, 321 s. ISBN 80-7078-119-X. KOZÁK, Jiří. Úpravnická technologická analýza : návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984.

Recommended literature:

MAC BERTHOUEX, Paul a Linfield C. BROWN. Statistics for Environmental Engineers. Boca Raton: CRC Press, 1994. ISBN 1-56670-031-0. HEBÁK, Petr a Jiří HUSTOPECKÝ. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00534-5. LEŠKO,Michal. Úpravnícka technologická analýza:(príklady). Košice: Vysoká škola technická, 1988. KOZÁK, Jiří a Zdeněk CAGAŠ. Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti zpracovávají výpočtové programy, zadané vyučujícím. Zápočtový test. Ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

Aktivní studium zahraniční literatury.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Sampling of utility raw materials, basic concepts 2. Evaluation of the treatability of utility raw materials, treatability curves 3. Evaluation of the granulometric composition of mineral raw materials, grain size curves. 4. Calculation of yields of separation process products. 5. Evaluation of the efficiency of separation processes by the method of yields. 6. Evaluation of the efficiency of separation processes using the partition curve method 7. Other methods for evaluating the efficiency of separation processes 8. Basic statistical methods and their application in the evaluation of technological processes, basic concepts. 9. Tests on probability distribution parameters and their applications. 10.Goodness-of-fit tests and their applications. 11.Basics of regression and correlation analysis and their applications 12.Analysis of variance and its applications. 13.Basic methods for planning experiments, evaluation of experimental works.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18 3
Mandatory attendence participation: Compulsory participation in the exercise. The course is completed with an oral and written examination, part of the exam will be discussion of the data brought by the student and the possibilities of their analysis.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Compensation for the mandatory participation in the ISP will submission of a seminar work. The topic of the seminar work will be chosen following a consultation with the student. The course is completed with an oral and written examination, part of the exam will be discussion of the data brought by the student and the possibilities of their analysis.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter