546-0033/01 – Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody (FCHP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KOT0217 Ing. Iva Kotalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemické procesy, které se využívají jak pro čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, tak při úpravě vod pitných. Konkrétně jsou v rámci předmětu podrobně diskutovány a prakticky ověřeny stěžejní fyzikálně-chemické procesy v technologii vody, a to flotace, koagulace a flokulace, adsorpce a iontová výměna. Studenti jsou podrobně seznámeni s principy fyzikálně-chemických procesů, s fyzikálními, elektrochemickými a chemickými aspekty jednotlivých procesů, s mechanismy podílejícími se na odstranění znečišťujících látek z vod při aplikaci fyzikálně-chemických procesů a s typy zařízení. Na teoretický základ navazují praktická cvičení v laboratoři. V rámci jednotlivých laboratorních úloh studenti vyhodnotí účinnost použití flotace, koagulace, flokulace, adsorpce a iontové výměny při čištění komunálních a průmyslových vod, a rovněž při úpravě vod pitných.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

KMEŤ, S. Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 RONALD D. CROZIER Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing. Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 VIDLÁŘ, J. Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod, publikace OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s) BRATBY, J. Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. London: IWA Publishing, 2006. 407 s. ISBN 1-843391-06-6. BACHE, D. H., GREGORY, R. Flock in Water Treatment. London: IWA Publishing, 2007. 297 s. ISBN 978-1-84339-063-3. MALÝ, J., HLAVÍNEK, P. Čištění prúmyslových odpadních vod, NOEL 200, Brno, 1996. JELÍNEK ,L. : Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-705-7

Doporučená literatura:

Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních v laboratoři, zpracování protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – charakteristika fyzikálně-chemických procesů a jejich uplatnění při čištění a úpravě vod 2. Flotace – fyzikálně-chemické principy procesu flotace; flotace a pravděpodobnostní děj 3. Rozdělení flotačních činidel a mechanismus jejich působení, sběrné přísady, pěniče a řídící flotační činidla, charakteristika, příklady 4. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – flotace s vydělením vzduchu z roztoku, flotace s mechanickou dispergací vzduchu, elektrolytická flotace; biologická flotace; chemická flotace 5. Technologické modifikace flotace při čištění vod - flotokoagulace, flotoflokulace; flotoflokulační sedimentace 6. Zařazení flotace do technologického procesu při čištění odpadních vod a úpravě vod, flotační stroje a zařízení při čištění odpadních vod a úpravě vod pitných 7. Příklady použití flotace při čištění a úpravě vod, při úpravě a zpracování vodárenských a čistírenských kalů. 8. Koagulace a flokulace – fyzikálně-chemické vlastnosti dispergovaných suspenzí, elektrokinetické vlastnosti suspenzí, elektrokinetický potenciál, stabilita suspenzí. 9. Koagulační a flokulační činidla - rozdělení, vlastnost a mechanizmus působení. 10. Příklady použití koagulace a flokulace při čištění a úpravě vod a při úpravě a zpracování vodárenských a čistírenských kalů. 11. Adsorpce - typy adsorpce, povrchový náboj, kinetika adsorpce, adsorpční izotermy, charakteristika adsorbentu, adsorpce na hydratovaných oxidech, příklady adsorbentů. 12. Adsorpce kovů, nekovů, radionuklidů a organických látek, možnosti použití adsorpce při čištění a úpravě vod. 13. Měniče iontů - syntéza a vlastnosti polymerních sorbentů, užitková kapacita ionexu, typy ionexů, pracovní cyklus ionexů. 14. Použití měničů iontů při čištění a úpravě vod

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní