546-0040/01 – Hydrochemistry and Water Analysis ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: l. Úvod - vodní ekosystémy. 2. Druhy vod (klasifikace a jakost). 3. Složení vod. Organické látky ve vodách (CHSK, BSK, TOC, DOC). Metody stanovení. 4. Fyzikálně chemické vlastnosti vody a roztoků. 5/6. Vápník, hořčík, stroncium, sodík a draslík. Výskyt. Metody stanovení. 7. Hliník. Výskyt. Metody stanovení. 8. Mangan a železo. Výskyt. Metody stanovení. 9. Měď, stříbro a zlato. Výskyt. Metody stanovení. 10.Zinek, kadmium a rtuť. Výskyt. Metody stanovení. 11.Olovo, arsen a selen. Výskyt. Metody stanovení. 12.Chrom, nikl a kobalt. Výskyt. Metody stanovení. 13.Molybden, wolfram, vanad a beryllium. Výskyt. Metody stanovení. 14.Halogeny ve vodách. Výskyt. Metody stanovení. 15.Sloučeniny síry, fosforu a dusíku ve vodách. Výskyt. Metody stanovení. Eutrofizace. Cvičení: 1. týden - Úvod, seznámení s problematikou, literatura, bezpečnostní školení. 2. týden - Výpočty - aktivity, iontová síla, rovnovážné konstanty. 3. týden - Výpočty - termodynamické základy řešení rovnovah ve vodách. 4. týden - výstava PRO FUTURUM - přístroje pro analýzu vod, seminář o stanovení ropných. látek ve vodách. 5. týden - Výpočty - protolytické rovnováhy. 6. týden - Výpočty - komplexotvorné rovnováhy. 7. týden - Výpočty - srážecí rovnováhy. 8. týden - Výpočty - oxidačně redukční rovnováhy. 9. týden - exkurse - monitorovací stanice Povodí Odry. 10.týden - exkurse - Šance - zonální odběr vody. 11.týden - odběr pitné vody z vodovodního řadu a ze studny, konzervace vzorku pro chemický a mikrobiologický rozbor. 12.týden - exkurse - odběr povrchových vod, konzervace vzorku. 13.týden - odběr odpadních vod, konzervace vzorku. 14.týden - závěr, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner