546-0043/02 – Biotechnologie (BioTech)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologií nejen v oblasti nerostných surovin. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Biotechnologie“ je orientován na úvodní informaci o využití a aplikaci minerálních biotechnologií ve výzkumu, ale také v provozní praxi. Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií. Jednotlivé přednášky jsou věnovány environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, všeobecné charakteristice mikrobiálních metabolismů jednotlivých mikroorganismů. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud.

Povinná literatura:

Fečko P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 180 s. : il. ISBN 80-248-0700-9. Fečko, P. et al. Environmental biotechnology. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 182 s. : il. ISBN 80-248-1090-5. Fečko, P et al. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 156 s. : il. ISBN 978-80-248-1701-9. Kušnierová M., Fečko P. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 143 s. : il. ISBN 80-248-0023-3. Luptáková A., et al. Minerálne biotechnológie II : sulfuretum v prírode a v priemysle. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002 - 152 s. : il. ISBN 80-248-0114-0. Kaduková J., Virčíková E. Minerálne biotechnológie III : biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003 - 91 s. : il. ISBN 80-248-0244-9.

Doporučená literatura:

Fečko, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 149 s. : il. ISBN 80-7078-921-2. M.F.M. Bijmans, P.-J. van Helvoort, C.J.N. Buisman, P.N.L. Lens, Effect of the sulfide concentration on zinc bio-precipitation in a single stage sulfidogenic bioreactor at pH 5.5, Separation and Purification Technology, Vol. 69, No. 3, 2009. K.R. Blight, R.M. Candy, D.E. Ralph, The preferential oxidation of orthorhombic sulfur during batch culture, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. R.A. Cameron, R. Lastra, S. Mortazavi, W.D. Gould, Y. Thibault, P.L. Bedard, L. Morin, K.J. Kennedy, Elevated-pH bioleaching of a low-grade ultramafic nickel sulphide ore in stirred-tank reactors at 5 to 45oC, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. Huan He, Jin-Lan Xia, Yi Yang, Hongchen Jiang, Chun-qiao Xiao, Lei Zheng, Chen-yan Ma, Yi-dong Zhao, Guan-zhou Qiu, Sulfur speciation on the surface of chalcopyrite leached by Acidianus manzaensis, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. V. Sheoran, A.S. Sheoran, P. Poonia, Phytomining: A review, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 12, 2009. F. Xiao, Ju-Chang Howard Huang, Comparison of biosorbents with inorganic sorbents for removing copper(II) from aqueous solutions, Journal of Environmental Management, Vol. 90, No. 10, 2009. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. I, II / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 248 s. : il. ISBN 978-80-248-1597-8, 978-80248-1676-0. Recyklace odpadů X : 3.11.2006, VŠB-TU Ostrava / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2006] - 394 s. : il. ISBN 80-248-1214-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, Biotechnologie a jejich vývoj 2. Environmentální biogenní děje jako základní princip minerálních biotechnologií 3. Minerální biotechnologie 4. Chemická a biologická podstata koloběhu prvků v biosféře 5. Průběh environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací 6. Biologicko - chemické loužení pyritu (FeS2) 7. Biologicko - chemické loužení arzenopyritu (FeAsS) 8. Biologicko - chemické loužení Cu sulfidů 9. Biologicko - chemické loužení antimonitu (Sb2S3) 10. Biologicko - chemické loužení sfaleritu (ZnS) 11. Biologicko - chemické loužení galenitu (PbS) 12. Biologicko - chemické loužení sulfidických rud na povrchu důlních závodů 13. Neextrakční – úpravnické metody využití biologicko – chemických oxidačních dějů při zpracovaní sulfidických koncentrátů 14. Studium možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud 15. Důsledky environmentálních dějů v biotopech sulfidických ložisek skládek odpadů z jejich těžby 16. Identifikace biogenních dějů v starých důlních zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku