546-0046/01 – Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů (ChMZNSaO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět se zabývá technologickými postupy při získávání kovů z nerostných a druhotných surovin. Studenti získají znalosti v aplikaci chemických, biochemických, hydrometalurgických a pyrometalurgických metod zpracování surovin.

Vyučovací metody

Anotace

V tomto předmětu získá student přehled o chemických metodách získávání užitkových složek, především kovů, z rud, nerostných surovin, druhotných surovin, popílků a dalších materiálů. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují praktická i teoretická cvičení v laboratořích.

Povinná literatura:

Špaldon F.: Úprava nerastných surovín. Alfa, Bratislava, 1986 Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin: VŠB TU Ostrava, 2005, ISBN:80-248-0788-2 J.H. Clark:Chemistry of waste minimization. London 1995, ISBN: 0-7514-0220-6 Vladimír Slivka a kolektiv: Těžba a úprava silikátových surovin. Silikátový svaz, Praha 2002, ISBN: 80-903113-0-X Krištofová D.: Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava, 2001, ISBN 80-7078-939-5 Jursík F.: Anorganická chemie kovů. Skriptum, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-504-8

Doporučená literatura:

Jackson E.: Hydrometallurgical Extraction and Reclamation. Department of Metals and Materials Engineering Sheffield City Polytechnic, 1986. Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy. Monografie, Košice 2000. ISBN 80-7099-527-0 Palas M.: nerostné suroviny první poloviny 21. století- současný stav, problémy a perspektivy. Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003, ISBN: 80-248-0492-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat ve cvičení 2 písemné testy. V rámci cvičení z praktických úloh pak budou vypracovávat písemné protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chemické procesy úpravy a jejich význam, 2. Příprava rudy k loužení, pražící postupy, pece, 3. Loužení, kinetika procesu rozpouštění, chemické vazby, činitelé ovlivňující proces rozpouštění, 4. Příprava materiálu pro rozpouštění, technika loužení, 5. Bakteriální loužení, 6. Příprava výluhu ke srážení, iontoměniče, extrakce, zařízení pro extrakci, elektrolytické srážení, cementace, krystalizace, adsorpce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku