546-0047/01 – Termické metody (TM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními a chemickými základy termochemické konverze odpadů, potřebnými strojními zařízeními, legislativním rámcem provozování spaloven a zařízení k odstraňování odpadů. Dále seznámit posluchače s efektivním využíváním všech druhů paliv hlavně v popředí zájmu jsou druhotné energetické zdroje, reprezentované především spalitelnými průmyslovými a zemědělskými odpady i městskými odpadky.

Povinná literatura:

1. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů / Karel Obroučka. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8 2. Odpadové hospodářství [Hlavatá, 2004, záznam b] / Miluše Hlavatá. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8 3. Dagmar Juchelková: Likvidace a využití odpadů, skripta VŠB-TU Ostrava Fyzikálně-chemická úprava odpadů : sborník referátů ze semináře –FZP, vyd. BIJO, Praha, 1993 4. Jak nakládat s tuhými, tekutými a plynnými odpady z provozu lakoven : odborná metodická příručka –FZP, 1996 5. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi / Dagmar Juchelková. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 98 s. ISBN 80-248- 0753-X 6. Mečislav Kuraš a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, 1994 7. Miroslav Rybín: Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů, SNTL, Praha 1985 8. Fečko, P., Kušnierová, M., Lyčková, B., Čablík, V., Farkašová, A. Popílky, Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80- 248-0327-5 9. Odpadové fórum – odborný měsíčník o všem, co souvisí s odpady, 10. Odpady – časopis pro odpadové hospodářství, 11. Recyklace odpadů I-X : sborníky konference, VŠB-TU Ostrava 12. Sborník referátů ze semináře Termické zneškodňování odpadů : Praha, 13. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Termické metody zneškodňování odpadů, definice a členění termických metod Technologie spalování odpadů (vlastnosti spalovaných odpadů) Principy spalování (základní spalovací režimy) Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Spalitelné odpady (komunální odpady, průmyslové odpady, odpady zemědělské a lesnické a odpady speciální) Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů Zplyňování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku