546-0048/05 – Waste Water Purification Treatment (ČOV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Radmila KučerováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject gives basic facts about the methods, which are used in the technology of waste water treatment (industrial and municipal water).

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

This subject gives basic facts about the methods, which are used in the technology of waste water treatment (industrial and municipal water). There are explained three basic methods of treatment: biological, chemical and physical. Tertiary technology for municipal waste water plants.

Compulsory literature:

Wastewater Bacteria Michael H. Gerardi ISBN: 0-471-20691-1 Paperback, John Wiley 272 pages May 2006

Recommended literature:

Wastewater Sludge Processing Izrail S. Turovskiy, P. K. Mathai ISBN: 0-471-70054-1 John Wiley, 354 pages June 2006

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Úvod l. Význam čištění odpadních vod. 2. Vlastnosti vod. Vzorkování vod. 3. Charakter znečišťujících látek.Způsoby vyjadřování znečištění. II.Úloha vody v průmyslu l. Zásobování závodů vodou z hlediska požadované kvality a kvantity. Vodní hospodářství závodů, uzavřený vodní oběh. 2. Míra škodlivosti odpadních vod na povrchové a podzemní zdroje vod. 3. Vyrovnávání průtoku a kvality odpadních vod. III.Přehled metod čištění odpadních vod IV.Mechanické způsoby čištění odpadních vod l. Oddělování tuhé fáze procesy filtrace a sedimentace. 2. Pohyb částice v hmotném prostředí, rychlost pohybu částice, odpor prostředí. 3. Zařízení používaná k mechanickému čištění odpadních vod. Česle, síta, lapáky štěrku a písku, lapáky tuků a olejů, usazovací nádrže. V. Fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod l. Flotace, flotoflokulace, flotoflokulační sedimentace. 2. Srážení, neutralizace, oxidace, redukce, sorpce. 3. Speciální fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod. VI.Biologické metody čištění odpadních vod l. Přirozené biologické postupy čištění odpadních vod, samočistící schopnost vod. 2. Aktivace, varianty aktivace. 3. Biofiltrace. 4. Kombinace biologických a dalších postupů čištění odpadních vod. VII.Technologické postupy čištění vybraných typů odpadních vod 1. Komunální odpadní vody 2. Odpadní vody průmyslu paliv, energetiky. Důlní vody 3. Odpadní vody hutnictví a strojírenství 4. Odpadní vody chemického průmyslu 5. Odpadní vody potravinářského průmyslu 6. Odpadní vody zemědělské velkovýroby 7. Odpadní vody ze zpracování dřeva VIII.Legislativa Cvičení probíhá v blocich 4 h 1 x za 14 dnů I. Hodnocení vlastností kalů. Hodnocení salinních vod. II. Číření povrchových vod. III. Čištění mlékárenských odpadních vod. IV. Čištění důlních vod. V. Čištění chromových odpadních vod redukcí. VI. Čištění fenolových odpadních vod. VII. Stanovení oxygenační kapacity aeračních zařízení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 17  0 3
                Other task type Other task type 16  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 17  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.