546-0048/05 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními metodami používanými v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámení se základními metodami používanými v technologii čištění různých typů průmyslových (včetně podzemních vod ze starých zátěží) i komunálních vod. Je zdůrazněna nutnost čištění OV s ohledem na vzrůstající potřebu a spotřebu vody i na zvyšování koncentrace znečištění. Význam a technologie malých ČOV. Na základě dělení a charakteristiky znečišťujících látek jsou odvozeny používané technologie. Jsou vysvětleny principy tří zásadních metod čištění: fyzikální, chemické a biologické. U jednotlivých metod je vysvětlena podstata metody, používaná zařízení i dosahovaný čistící efekt. V návaznosti na platnou legislativu jsou vysvětleny možnosti přínosu a nutnosti zavádění terciárních technologií.

Povinná literatura:

Radvanská, A.; Hloch, S.; Fečko, P. Technika a technológie pre ochranu životného prostredia. Časť 1. (ovzdušie, voda). Ostrava: VŠB – TU. 2008. Kyncl, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. MONTANEX, a.s. 2007. Raclavská, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava. 2007. Šálek, J.; Žáková, Z.; Hrnčíř, P. Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech. Brno: ERA group. 2008. Šálek, J.; Tlapák, V. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Praha: ČKAIT, s.r.o. 2006. Lyčková, B.; Fečko, P.; Kučerová, R. Zpracování kalů. Ostrava: VŠB-TUO. 2009.

Doporučená literatura:

Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT. 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Úvod l. Význam čištění odpadních vod. 2. Vlastnosti vod. Vzorkování vod. 3. Charakter znečišťujících látek.Způsoby vyjadřování znečištění. II.Úloha vody v průmyslu l. Zásobování závodů vodou z hlediska požadované kvality a kvantity. Vodní hospodářství závodů, uzavřený vodní oběh. 2. Míra škodlivosti odpadních vod na povrchové a podzemní zdroje vod. 3. Vyrovnávání průtoku a kvality odpadních vod. III.Přehled metod čištění odpadních vod IV.Mechanické způsoby čištění odpadních vod l. Oddělování tuhé fáze procesy filtrace a sedimentace. 2. Pohyb částice v hmotném prostředí, rychlost pohybu částice, odpor prostředí. 3. Zařízení používaná k mechanickému čištění odpadních vod. Česle, síta, lapáky štěrku a písku, lapáky tuků a olejů, usazovací nádrže. V. Fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod l. Flotace, flotoflokulace, flotoflokulační sedimentace. 2. Srážení, neutralizace, oxidace, redukce, sorpce. 3. Speciální fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod. VI.Biologické metody čištění odpadních vod l. Přirozené biologické postupy čištění odpadních vod, samočistící schopnost vod. 2. Aktivace, varianty aktivace. 3. Biofiltrace. 4. Kombinace biologických a dalších postupů čištění odpadních vod. VII.Technologické postupy čištění vybraných typů odpadních vod 1. Komunální odpadní vody 2. Odpadní vody průmyslu paliv, energetiky. Důlní vody 3. Odpadní vody hutnictví a strojírenství 4. Odpadní vody chemického průmyslu 5. Odpadní vody potravinářského průmyslu 6. Odpadní vody zemědělské velkovýroby 7. Odpadní vody ze zpracování dřeva VIII.Legislativa Cvičení probíhá v blocich 4 h 1 x za 14 dnů I. Hodnocení vlastností kalů. Hodnocení salinních vod. II. Číření povrchových vod. III. Čištění mlékárenských odpadních vod. IV. Čištění důlních vod. V. Čištění chromových odpadních vod redukcí. VI. Čištění fenolových odpadních vod. VII. Stanovení oxygenační kapacity aeračních zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 17  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 16  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.