546-0049/02 – Recyklace odpadu ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
TOR01 prof. Ing. Barbara Tora
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 5+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu získá student přehled o současné recyklaci odpadů s obsahem neželezných kovů v ČR a o klasických recyklačních technologiích ve světě. Surovinové zdroje neželezných kovů jsou zaměřeny na druhotné suroviny a jejich úpravu. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují recyklační technologie zpětného získávání vybraných kovů z výrobních, zpracovatelských a amortizačních odpadů, včetně jejich ekotoxikologické problematiky.

Povinná literatura:

1. Havlík, T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa 1997,155 s. 2. Vidlář, J., Růžičková, Z., Srb, J. Úprava druhotných surovin, VŠB Ostrava,1985,302s. 3. Kuraš,M. Odpady jejich využití a zneškodňování. Skripta VŠCHT Praha,l994, 241s. 4. Kunhalmi,G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Skripta VŠT Košice,1984,135s. 5. Kuchař, L. Hutnictví neželezných kovů, skripta VŠB Ostrava,l987, 335s. 6. Greenwood, N.N. - Earnshaw,A. Chemie prvků I. a II., Informatorium Praha ,1993,1635 s. 7. Konferenční sborníky a materiály k problematice: · metalurgie neželezných kovů · recyklační technologie

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Druhotné surovinové zdroje neželezných kovů, jejich úprava - Základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů v recyklačních technologiích - Zpracování odpadů na bázi hliníku, cínu, zinku a jejich slitin, nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje, Ni - Cd baterie, . . . ) - Zpracování odpadů na bázi mědi, olova a jejich slitin,odpadů s obsahem ušlechtilých kovů (elektroodpad, autokatalyzátory, anodové kaly ...) - Ekologické a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší. - Recyklace papíru - Recyklace odpadů z těžby dřeva. - Recyklace odpadů z chemického průmyslu. - Recyklace kovových odpadů. - Recyklace autovraků. - Recyklace popela. - Recyklace použitých autobaterií. - Recyklace opotřebovaných elektronických zařízení. - Recyklace opotřebovaných průmyslových olejů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.