546-0049/03 – Recyklace odpadu ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu získá student přehled o současné recyklaci odpadů s obsahem neželezných kovů v ČR a o klasických recyklačních technologiích ve světě. Surovinové zdroje neželezných kovů jsou zaměřeny na druhotné suroviny a jejich úpravu. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují recyklační technologie zpětného získávání vybraných kovů z výrobních, zpracovatelských a amortizačních odpadů, včetně jejich ekotoxikologické problematiky.

Povinná literatura:

1. Havlík, T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa 1997,155 s. 2. Vidlář, J., Růžičková, Z., Srb, J. Úprava druhotných surovin, VŠB Ostrava,1985,302s. 3. Kuraš,M. Odpady jejich využití a zneškodňování. Skripta VŠCHT Praha,l994, 241s. 4. Kunhalmi,G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Skripta VŠT Košice,1984,135s. 5. Kuchař, L. Hutnictví neželezných kovů, skripta VŠB Ostrava,l987, 335s. 6. Greenwood, N.N. - Earnshaw,A. Chemie prvků I. a II., Informatorium Praha ,1993,1635 s. 7. Konferenční sborníky a materiály k problematice: · metalurgie neželezných kovů · recyklační technologie

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Druhotné surovinové zdroje neželezných kovů, jejich úprava - Základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů v recyklačních technologiích - Zpracování odpadů na bázi hliníku, cínu, zinku a jejich slitin, nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje, Ni - Cd baterie, . . . ) - Zpracování odpadů na bázi mědi, olova a jejich slitin,odpadů s obsahem ušlechtilých kovů (elektroodpad, autokatalyzátory, anodové kaly ...) - Ekologické a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší. - Recyklace papíru - Recyklace odpadů z těžby dřeva. - Recyklace odpadů z chemického průmyslu. - Recyklace kovových odpadů. - Recyklace autovraků. - Recyklace popela. - Recyklace použitých autobaterií. - Recyklace opotřebovaných elektronických zařízení. - Recyklace opotřebovaných průmyslových olejů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku