546-0051/01 – Základy biotechnologií (ZaklBio)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1980/1981Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Princip buněčných funkcí vzhledem k metabolismu a energetice biologických systémů, biokatalýza, šlechtění průmyslových mikroorganismů, biotechnologické procesy a zařízení v inženýrské praxi, izolace složek soustav. Zařazení biotechnologií do systému technických věd, použití biotechnologií v úpravě a zpracování užitkových surovin a čištění odpadních vod.

Povinná literatura:

1. Borovec,Z.: Úvod do biotechnologie nerostných surovin Skripta PrF UK Praha,l991. 2. Maršálek,Z.:Thiobacillus ferrooxidans a jeho aplikace v úpravnictví ÚVR Praha,l979. 3. Šilhánková L.:Mikrobiologie VŠCHT Praha,l987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod. Mikrobiológia ako veda. Rozdelenie mikroorganizmov. Rozdelenie bakterií podľa fyziologických vlastností. 2. Bunka - zloženie mikrobiálnych buniek. Baktérie - morfológia, štruktúra bakteriálnej bunky rozmnožovanie baktérií rozdelenie baktérií 3. Kvasinky - cytológia kvasiniek rozmnožovanie kvasiniek rozdelenie kvasiniek 4. Pliesne - základné charakteristiky rozdelenie pliesní Riasy - základné charakteristiky rozdelenie rias 5. Základné rysy metabolizmu mikroorganizmov Vplyv vonkajšieho prostredia na mikroorganizmy 6. Dynamika rastu a množenia mikroorganizmov 7. Charakteristika baktérií rodu Thiobacillus ferrooxidans 8. Mechanizmus bakteriálnej oxidácie sulfidov baktériami Thiobacillus ferrooxidans (priama a nepriama). 9. Faktory ovplyvňujúce činnosť baktérií T.F. Kultivačné média pre T.F. lO.Technika postupu bakteriálneho lúhovania. Technika lúhovania rúd. ll.Bakteriálne desulfurizácia uhlia. l2.Silikátové baktérie - ich účinok na silikáty - degradačné mechanizmy - využitie v praxi l3.Bioakumulácia a dočisťovanie vôd mikroorganizmami. l4.Ropné baktérie a dekontaminácia pôd. l5.Nové smery a technológie pri aplikácii mikroorganizmov v úpravníctve. Cvičení: l. Úvod. Základné podmienky pre prácu v mikrobiálnom laboratóriu. 2. Príprava živných pôd pre mikroorganizmy (všetky druhy pevných médií). Základné práce s mikrobiálnou kľučkou a s médiami. 3. Príprava mikrobiálnych preparátov. Grammove skúšky. 4. Identifikácia a sledovanie morfológie baktérií. 5. Identifikácia a sledovanie morfológie kvasiniek. 6. Stanovenie mikrobiálneho znečistenia vôd. 7. Príprava živných médií a množenie baktérií Thiobacillus ferrooxidans. 8. Príprava preparátov baktérií Thiobacillus ferrooxidans. 9. Počítanie baktérií - mikroskopická a MPN - metóda. lO.Odsírovanie hnedého uhlia baktériami T.F. ll.Aplikácia baktérii pri spracovaní odpadov z hutníctva a baníctva. l2.Vyhodnotenie testov z predchádzajúceho týždňa, stanovenie Fe2+ a počtu baktérií po týždni lúhovania. l3.Vyhodnotenie testov po 2.týždňoch lúhovania. l4.Vyhodnotenie testov po 3. týždňoch lúhovania a zhodnotenie aplikácie daného spôsobu úpravy. l5.Udelenie zápočtov.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou (10) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.