546-0064/01 – Chemical Processes ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits9
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Přípravné a základní procesy chemických metod úpravy. Postupy pražení, druhy pražení, termický rozklad, pražící pece. 2.Příprava rudy k loužení; termodynamika (energetika) loužení; kinetika procesu rozpouštění. 3.Fyzikální a mechanické činitele rozpouštění. Loužení průsakem. Loužení promícháváním. 4.Loužení pod tlakem. Podzemní loužení. Bakteriální loužení. 5.Příprava výluhu ke srážení. Iontoměniče v chemické úpravě rud. 6.Rovnovážný stav iontové výměny. Zařízení pro výměnu iontů. 7.Extrakce organickými rozpouštědly. Extrakce na principu výměny kationtů a aniontů. Extrakce neutrálními extrakčními činidly. 8.Zařízení pro extrakci. Stanovení počtu stupňů extrakce a reextrakce. 9.Metody srážení užitkové složky. Elektrolytické srážení. 10.Cementace. Mechanismus a kinetická cementace. Zařízení pro cementaci. 11.Krystalizace. Ostatní způsoby srážení. 12.Chemická úprava zlata. Chemická úprava mědi. 13.Chemická úprava hliníku. Chemická úprava niklu. 14.Chemická úprava komplexních Cu-Pb-Zn rud. 15.Chemická úprava manganu. Chemická úprava uranu. Cvičení: 1. Úvodní cvičení – podmínky udělení zápočtu - seznámení studentů s osnovou cvičení - sdělení formy odevzdaných protokolů - doporučené literatury - rozdělení studentů do neměnných pracovních skupin - shlédnutí odborných filmů k danému předmětu 2. Loužení promícháváním. 3. Loužení pod tlakem – Bayerova metoda. 4. Segregační pražení. 5. Oxidační pražení. 6. Sulfatační pražení. 7. Exkurze do galvanovny – žárové zinkování. 8. Výpočtové cvičení. 9. Extrakce na principu výměny kationtů. 10.Extrakce na principu výměny aniontů. 11.Exkurze – iontoměniče (Energetika Vítkovice). 12.Stanovení výměnné kapacity ionexu. 13.Cementace mědi. 14.Model reakční nádoby. 15.Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner