546-0066/01 – Vlivy průmyslu na životní prostředí (VPŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student se orientuje v dané problematice a zná teoretické problémy související s výrobou jednotlivých odvětví průmyslu. Je schopen rozlišit míru zatížení na ŽP. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student je schopen používat obvyklé a inovační postupy, analyzovat vlivy jednotlivých odvětví průmyslu a navrhnout vhodné technologické a výrobní postupy pro omezení negativního vlivu průmyslu na ŽP.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem tohoto slučovacího předmětu je využití znalostí a kompetencí, které studenti získali během předcházejícího studia. Z tohoto důvodu mají požadavky - kladené na studenty - komplexní charakter (tedy pohybují se nejen v rovině znalostní, ale také postojové a dovednostní). Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit souvislosti související s danou problematikou. Součástí studia jsou exkurze do výrobních podniků, kde se seznámí i z provozní problematikou jednotlivých odvětví průmyslu. Součástí přednášek je i přednáška odborníka z praxe na dané téma.

Povinná literatura:

LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava, HGF, IEI, 2009. ZÁVADA, J., BOUCHAL, T. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. VŠB-TU Ostrava, 2010. BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. KRYL,V. a kol. Povrchové dobývání ložisek. Skripta. ES VŠB – TU Ostrava : Ostrava, 1997. GRYGÁREK,J., KRYL,V. a kol. Základy hornictví. Skripta. IHI VŠB – TU Ostrava : Ostrava, 2004. NESET, K. Vlivy poddolování. SNTL : Praha, 1984.

Doporučená literatura:

KRYL,V., VAVRUŠKA,O. Základy lomařství. ES VŠB – TU Ostrava : Ostrava, 2001. KRAUS, I., KUŽVART, M. Ložiska nerud. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní přístup na cvičeních i přednáškách. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup na cvičeních i přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do dané problematiky. 2. Historie a současnost průmyslu v ČR a ve světě. 3. Hornictví a hlubinná těžba. 4. Sekundárná působení hlubinné těžby na ŽP. 5. Povrchová těžba. 6. Výroba koksu a dopady této výroby. 7. Energetika – teplárny a elektrárny. 8. Těžba ropy, její těžba, úprava, transport. 9. Hutní průmysl. Strojírenský průmysl. 10.Spotřební průmysl. 11.Staré ekologické zátěže a jejich odstraňování. 12.BAT a BREF. 13.Možnosti omezování těžby, ochrana zdrojů nerostných surovin, recyklace, spotřeba.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní