546-0069/01 – Bezpečnost a provozování vodohospodářských zařízení (BPV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy provozování vodohospodářských zařízení. Dosažení znalosti v bezpečném provozování vodovodů a kanalizací včetně technologických zařízení. Zvládat podmínky práce s vyhrazenými technickými zařízeními včetně práce s chemikáliemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět poskytuje informace a znalosti z problematiky provozování vodohospodářských zařízení. Zahrnuje zásady provozování vodovodních a stokových síti včetně jejich oprav. Zabývá se provozováním technologických zařízení zdrojů vody, úpraven a čistíren vod. V problematice bezpečnosti práce je kladen důraz na práce v podzemí a práce s plynovým zařízením.Předmět poskytuje informace a znalosti z problematiky provozování vodohospodářských zařízení. Zahrnuje zásady provozování vodovodních a stokových síti včetně jejich oprav. Zabývá se provozováním technologických zařízení zdrojů vody, úpraven a čistíren vod. V problematice bezpečnosti práce je kladen důraz na práce v podzemí a práce s plynovým zařízením.

Povinná literatura:

Novák a kol. Příručka provozovatele vodovodní sítě, SOVAK 2003 Praha, ISBN 80-238-9946-5. Twort A. et ai.:Water Supply, IWA Publishung,London,2000. Novák a kol. Příručka provozovatele stokové sítě, SOVAK 2003, Praha, ISBN 80-238-9947-3. Kyncl, M. Heviánková, S. Udržitelné systému veřejných vodovodů a veřejných kanalizací, UJEP Ústí n. Labem, 2014, ISBN 978-80-7414-799-9.

Doporučená literatura:

Degrémont, Water Treatment Handbook Paris, 2007,ISBN 978-2-7430-0970-0. Technické normy vodního hospodářství. Kyncl, M. Hydrotechnická vybavenost, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1685-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou diskuse k přednášené látce. Předmět je ukončen kontrolní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní údaje pro bezpečné provozování vodohospodářských zařízení 2. Zásady a podmínky bezpečné práce 3. Provozování zdrojů vody 4. Provozování úpraven vody 5 Čerpací stanice, vodojemy a jejich provozování 6. Provoz vodovodních sítí 7. Práce v podzemí výkopové práce 8. Práce s chlorem a s ostatními chemikáliemi 9. Vyhrazená technická zařízení 10. Energetika ve vodním hospodářství 11. Hodnocení technického stavu infrastruktury 12. Kritická infrastruktura 13. Měření fyzikálních veličin 14. Provozování stokových sítí 15. Provozování čistíren odpadních vod 16. Plynová hospodářství čistíren odpadních vod 17. Zpracování a zneškodňování odpadních látek 18. Opravy vodovodních a stokových sítí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní