546-0080/02 – Non Metallic Raw Materials Processing ( )

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Klasifikace nekovových nerostných surovin a produktů jejich úpravy. Obecné zásady schémat úpravy nekovových surovin, charakteristika technologických procesů úpravy nekovových nerostných surovin. Základy technologie anorganických pojiv. Technologie keramiky. Technologie výroby skla a smaltů.

Compulsory literature:

1. Hlaváč,J.: Základy technologie silikátů.SNTL/Alfa, Praha 1988. 2. Vidlář,J.-Růžičková,Z.-Srb,J.: Úprava druhotných surovin,skriptum HGF-VŠB, Ostrava, 1985.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: l.Klasifikace nekovových nerostných surovin a produktů jejich úpravy.Cíl úpravy nerudných surovin a historický vývoj.Přehled metod úpravy nekovových nerostných surovin. 2.Obecné zásady schémat úpravy nekovových nerostných surovin. Kondiční ukazatelé, požadavky na kvalitu produktů úpravy. 3.Charakteristiky technologických procesů úpravy nekovových nerostných surovin. 3.l.Zdrobňování nekovových nerostných surovin. 3.2.Třídění nekovových nerostných surovin. 3.3.Gravitační předúprava a úprava nekovových surovin. 3.4.Flotační rozdružování nekovových nerostných surovin. 3.5.Zvláštní a vývojové postupy úpravy nekovových ner. surovin. 3.6.Pomocné procesy při úpravě nekovových nerostných surovin. 3.7.Čištění odpadních vod z procesu úpravy nek. ner. surovin. 4.Technologická schémata úpravy nekovových nerostných surovin. 4.1.Úprava magnezitu. 4.2.Úprava barytu a fluoritu. 4.3.Úprava grafitu. 4.4.Úprava kaolinu. 4.5.Úprava žilného křemene, křemičitých písků a jílů. 4.6.Úprava kameniva. 5.Základy technologie anorganických pojiv. 5.1.Sádrová pojiva, hořečnaté maltoviny, fosfátová pojiva, vápno. 5.2.Úprava cementářských surovin, procesy při výrobě cementu. 6.Technologie keramiky. 6.1.Keramika na bázi jílových surovin, cihlářské suroviny a technologické procesy při výrobě cihel, kameniny, poroviny, porcelánu. 6.2.Technická keramika v soustavě Mg0-Al203-Si02. 6.3.Technická žárovzdorná keramika na bázi oxidů Si02-Al203 karbidy, nitridy, bóridy a silicidy. Grafitové a uhlíkaté materiály pro průmyslové pece a hutní keramiku. 7.Technologie výroby skla a smaltů 7.l.Úprava sklářských surovin,příprava sklářského kamene a vsázky. 7.2.Přehled technologických pochodů při výrobě skla. 7.3.Vlastnosti a užití průmyslových skel. Cvičení: l. Úprava grafitovej suroviny 2. Flotácia baryt-sideritovej suroviny 3. Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu 4. Skúšanie pevnosti skúšobných kociek (cement+normový piesok) 5. Stanovenie optimálneho režimu hydrocyklóna (kaolínová suspenzia) 6. Možnosti úpravy perlitu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner