546-0086/02 – Organizace a technologie výstavby (OTV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Iva Bestová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Bestová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

v

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou výstavby vodohospodářských staveb a zařízení – pracovními postupy a způsoby, organizací výstavby, zakládáním a prováděním staveb, montáží zařízení, prováděním instalací a postupem dokončovacích prací. Prohlubuje a kompletizuje znalosti získané o výstavbě v ostatních odborných předmětech, Je doporučený pro profil Hospodaření s vodou a Provoz VH zařízení.

Povinná literatura:

Vlčok K.: Příprava staveb, Bratislava 1998 Kos J.: Systémové plánování a řízení investiční výstavby, FS VUT Brno, 1985 Kůs O.: Projekty stavební, FS ČVUT Praha, 1983 Bažant Z.: Zakládání staveb, SNTL Praha, 1981 Kočí B. a kol.: technologie pozemních staveb, FAST VUT Brno, 1996 Matoušková D.: Pozemní stavitelství I., II, VŠB - TUO, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výrobní procesy ve stavitelství. Právní předpisy pro provádění staveb (v návaznosti na PO-16- dokumentace staveb, vodohospodářský dohled a odborný dozor, kolaudace apod.) 2. Řízení výstavby, montáží a jednotlivých prací. Bezpečnost při výstavbě a rizika. 3. Projekt organizace výstavby (účel, obsah, zpracování), harmonogram výstavby a projekt postupu výstavby a montáží (principy síťového grafu apod.). 4. Příprava staveniště- převzetí staveniště, sondování, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací práce. 5. Předvýrobní a výrobní příprava staveb, přípravné práce (snímání ornice, úprava základnové spáry, podkladové konstrukce, bourací práce). 6. Provádění zemních prací – ruční a strojní hloubení (používané mechanizmy), výkop rýh, přemísťování zeminy. 7. Zemní práce pokrač. – násypy a svahování, zásypy a obsypy, zemní filtry, hutnění, injektování, hloubení ve vodě, uzavírka řeky. 8. Zakládání staveb – druhy základů, metody zakládání, prvky základových konstrukcí – základová půda a dovolené namáhání. 9. Zakládaní staveb pokrač. – svahové jámy, jímky, rýhy, roubení (rýh, jam druhy pažení, zemní tlak na pažení, rizika), odvodňování základových jímek a rýh. 10. Zakládaní staveb pokrač. – štětové stěny a beranění, opevnění svahů a hrází, patky svahů, zakládání ve zvláštních poměrech (sesuvná území, poddolování, smrštivé jíly, rozbahněné půdy, zamrzlé zeminy). 11. Výstavba vodohospodářských sítí – montáž vodovodních a kanalizačních potrubí, kladení a úprava drénů, montáž strojního a elektrozařízení. 12. Izolace proti vodě – druhy izolací, tlaková izolace, postup provádění, vodotěsné betony. 13. Práce betonářské – příprava a doprava betonu, ukládání a hutnění, montáž železobetonových konstrukcí, betonování pod vodou a za mrazu. 14. Práce zednické, tesařské a lešenářské, střešní konstrukce a pláště, vnitřní úpravy (omítky, nástřiky, obklady, dlažby). 15. Dokončovací práce, zkoušky – pevnosti, hutnění, těsnosti, tlakové, provozní zkoušky, kolaudace, zkušební provoz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.