546-0088/04 – Informatika a bibliografie (IaB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOC071 Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí třídit informační zdroje, zná požadavky na bibliografické záznamy a dostupné zdroje informací, aby mohl zvládnout práci s bibliografickými systémy. Zná základy psaní a komunikace odborného textu, včetně práce se zdroji. Student je podpořen při psaní závěrečných prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k získání nezbytných znalostí, které jim usnadní orientaci v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, včetně schopnosti samostatné práce s elektronickými zdroji. Studenti získají teoretické i praktické základy informační gramotnosti, předmět podporuje studenty při psaní závěrečných prací.

Povinná literatura:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: Úvod do oboru a jeho perspektivy. Opava: FF SU, 1992, s. 5-51 ECO, U. How to write a thesis. MIT Press Ltd. 2015 FROUZ, J. a O. VINDUŠKOVÁ. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: UK, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3815-7 KRČÁL, M. a Z. TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1

Doporučená literatura:

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKỦPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: UTB, VUT a Citace.com ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ÚNMZ, 2011 TKAČÍKOVÁ, D. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha: VC ČVUT, 1997 TURABIAN, K. L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. Chicago: University of Chicago Press, 2007. ISBN 978-0-226-82337-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pravidelná účast na cvičení vypracování 3 seminárních prací

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 80%, aktivní účast ve cvičeních, odevzdání 10 stran teoretické či praktické části BP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy vědecké práce 2) Druhy vědeckých a jiných prací 3) Informační zdroje a práce s nimi 4) Pokyny pro zpracování bakalářské práce 5) Etika a plagiátorství 6) Citování a seznam bibliografických údajů 7) Přímá citace, parafráze, shrnutí 8) Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 9) Práce s citačními manažery 10) Odborný text - obsahově-tematická stavba 11) Odborný text - jazykově-kompoziční stavba 12) Argumentace 13) Revize textu 14) Prezentace bakalářské práce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80 % docházka, aktivní účast v semináři

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude odevzdání seminární práce (3000 slov) na téma stanovené po konzultaci se studentem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní