546-0092/03 – Hydrotechnická vybavenost (HtV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti s přípravou, výstavbou a provozem zařízení pro hydrotechnickou vybavenost, zejména veřejné, požární a vnitřní vodovody, veřejné a vnitřní kanalizace včetně příslušné dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Exkurze

Anotace

Předmět se zabývá přípravou – plánováním, dokumentací, technickým řešením, výstavbou, provozem a údržbou zařízení pro hydrotechnickou vybavenost občanské, průmyslové a zemědělské zástavby a sídlišť, vč. její návaznosti na ostatní technickou vybavenost.

Povinná literatura:

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. KYNCL, Miroslav. Hydrotechnická vybavenost. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1685-2. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. a navazující předpisy v platném znění. BRANDT, Malcom J., K. Michael JOHNSON, Andrew J. ELPHINSTON a Don D. RATNAYAKA. Twort's Water Supply. 7th Edition. London: IWA Publishing 2000, ISBN 978-0-340-72018-9.

Doporučená literatura:

KYNCL, Miroslav a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Udržitelné systémy veřejných vodovodů a veřejných kanalizací. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-799-9. NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a navazující předpisy v platném znění. KRIŠ, Jozef. Water treatment. Ostrava: Montanex, 2013. ISBN 978-80-7225-389-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studium odborných časopisů. Kontrolní otázky, ověřovací testy. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Inženýrské sítě a jejich spolehlivost, technická vybavenost, prostorová úprava vedení technického vybavení, zásady směrového výškového vedení. 2. Zásobování spotřebišť pitnou vodou, vodárenské soustavy, uspořádání rozvodných sítí, výškové uspořádání vodovodů, akumulace vody. 3. Potřeba vody a její stanovení, nerovnoměrnost potřeby vody, výpočet potřeby vody, směrná čísla potřeby vody. 4. Požární vodovody vnější a vnitřní, potřeba požární vody, vnitřní vodovody, požadavky na vnitřní vodovody a jejich výpočty. 5. Výstavba vodovodních sítí, technické požadavky, trubní materiály, montáž potrubí, ochrana proti korozi, vodovodní přípojky. 6. Tlakové zkoušky vodovodních potrubí, měření průtoku vody, druhy měřidel, odečty měřidel. 7. Provozování veřejných vodovodů a kanalizací, provozní řády, kanalizační řády, provozní dokumentace a evidence, kontrola kvality vody. 8. Ztráty vody v trubních sítích, příčiny ztráta, vyhledávání skrytých poruch na vodovodech, opravy poruch na vodovodních sítích. 9. Stokové sítě, stokové soustavy, objekty na stokách, přípojky, vnitřní kanalizace, alternativní způsoby odvádění odpadních vod. 10. Organizační uspořádání veřejných vodovodů a kanalizací, současný stav oboru, zásady ekonomiky oboru vodovodu a kanalizací. 11. Vodní právo, Zákon o vodách, Zákon o vodovodech a kanalizacích a další navazující právní, předpisy. 12. Územní plánování, Stavební řád, zásady investičního procesu ve vodním hospodářství, Správní řád. 13. Obnova a hodnocení infrastruktury veřejných vodovodů a kanalizací, plány obnovy, bezvýkopové technologie obnovy vodovodních a stokových sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičení a povinná účast na konzultaci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní