546-0093/02 – Vodohospodářské stavby (VHSt)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice výstavby a provozu hydrotechnických děl různého typu a funkce, které uplatní v praktické činnosti; - vypracovat vlastní návrh konceptu malé vodní nádrže; - obhájit vlastní návrh malé vodní nádrže.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o základních pojmech, podkladech pro projektování, funkčním a konstrukčním řešení vodohospodářských staveb (nádrží - přehrad, vzdouvacích staveb - jezy a stupně, vodních cest a využití vodní energie).

Povinná literatura:

[1] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 2- Přehrady. ES ČVUT Praha, 2007. [2] ČIHÁK, F., MEDŘICKÝ, V.: Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů. ES ČVUT Praha, 2001. [3] MEDŘICKÝ, V.: Hydrotechnické stavby 2- Vodní cesty. ES ČVUT Praha, 2007. TOMAN, M.: Hydrotechnické stavby I, II – technické a provozní parametry českých a slovenských vodních děl (1975 – 1995). ES ČVUT, 1991 a 1993.

Doporučená literatura:

[1] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 10. Přehrady. ES ČVUT Praha, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů ve cvičení během semestru jsou ověřovány průběžně, v rámci zpracování jednotlivých výkresů semestrálního projektu malé vodní nádrže. Studenti uplatní své znalosti při zpracování výkresů: - situace, - podélného profilu hráze, - podélného profilu nádrže, - vzorového příčného řezu hrází, - řezem a půdorysem výpustného objektu nádrže.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu malé vodní nádrže.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Vzdouvací stavby. Základní pojmy. 2. Typologické zvláštnosti hydrotechnických děl. 3. Podklady pro projektování hydrotechnických staveb. Průzkumné práce. Vztah hydrotechnických děl k přírodnímu a životnímu prostředí. 4. Vzdouvací stavby. Přehrady: s tížným účinkem, klenbové, členěné, zvláštní konstrukce. 5. Jezy: pevné a pohyblivé. 6. Příslušenství vzdouvacích staveb: bezpečnostní přelivy, spodní výpusti, štěrkové propusti, rybí přechody. 7. Objekty pro odběr a dopravu vody. 8. Vodní cesty: vnitrozemská plavba, splavňování vodních toků, vnitrozemské průplavy, objekty na vodních cestách, vodní cesty a prostředí. 9. Využití vodní energie. Výkon a výroba energie. Vodní stroje. Vodní elektrárny v elektrizační soustavě. Typy vodních elektráren. 10. Způsoby úpravy toků. Návrh úpravy koryta vodního toku. 11. Soustřeďovací stavby. Úpravy toku v intravilánu. Požadavky na úpravu toku. 12. Odvodňovací stavby. Závlahové stavby. Ochrana a organice povodí. 13. Objekty mechanického čištění odpadních vod. Objekty biologického čištění odpadních vod. 14. Chemické čištění odpadních vod. Stavební uspořádání ČOV. Osnova cvičení: 1. Zadání semestrálního projektu malé vodní nádrže. 2 - 3. Výkres situace. 4. Výkres podélného profilu hráze. 5. Výkres podélného profilu nádrže. 6. Výpočet objemu nádrže. 7 - 8. Výkres vzorového příčného profilu hráze. 9 - 10. Výkres sdruženého funkčního objektu. 11 - 12. Výkresy příčných profilů hráze. 13. Zpracování technické zprávy. 14. Kontrola projektu a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  24 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2017/2018 zimní