546-0095/02 – Hodnocení vlastností odpadů (0)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá znalosti o vývoj ŽP v makroměřítku, seznámí se s politickými nástroji ochrany ŽP, dále nástroji pro podporu udržitelného rozvoje. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Poučená diskuse, znalost souvislostí stavu ŽP a ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hodnocení vlastností odpadů s ohledem na další nakládání s nimi, nebezpečné vlastnosti odpadů a jejich hodnocení, podmínky pro práci pověřené osoby

Povinná literatura:

- Legislativa pro oblast odpadů, legislativa chem.látek, legislativa pro oblast ovzduší a vod, zákon o silniční dopravě, mezinárodní úmluvy ADR, RID, metodické pokyny MŽP, materiály ČIA - Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), elektronická knihovna MŽP , ČIA (www.cai.cz) , CeHO (http://ceho.vuv.cz/) - odborné časopisy (Odpady, Odpadové fórum)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy, co vymezují Co ovlivňuje vlastnosti odpadů Kategorizace odpadů, nebezpečné odpady, definice Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností – podmínky, pravomoce, platnost, nároky na pověřené osoby Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu – náležitosti, platnost, sdělení o nebezpečných vlastnostech Balení a označování nebezpečných odpadů, souvislost s jinými předpisy Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy) Označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu využití nebo odstranění Hierarchie postupů nakládání s odpady , zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a ekonomiku Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení Analytika odpadů ( laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor) Postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích Definice nebezpečných vlastností odpadů a kritéria jejich hodnocení Hodnocení nebezpečných vlastností H4 – H8 , H10 a H11, vztah k jiné legislativě Hodnocení nebezpečné vlastnosti H1 Hodnocení nebezpečných vlastností H2, H3-A a H3-B, H12 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H9 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H14

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku