546-0095/03 – Hodnocení vlastností odpadů (0)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá znalosti o vývoj ŽP v makroměřítku, seznámí se s politickými nástroji ochrany ŽP, dále nástroji pro podporu udržitelného rozvoje. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Poučená diskuse, znalost souvislostí stavu ŽP a ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hodnocení vlastností odpadů s ohledem na další nakládání s nimi, nebezpečné vlastnosti odpadů a jejich hodnocení, podmínky pro práci pověřené osoby

Povinná literatura:

- Legislativa pro oblast odpadů, legislativa chem.látek, legislativa pro oblast ovzduší a vod, zákon o silniční dopravě, mezinárodní úmluvy ADR, RID, metodické pokyny MŽP, materiály ČIA - Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), elektronická knihovna MŽP , ČIA (www.cai.cz) , CeHO (http://ceho.vuv.cz/) - odborné časopisy (Odpady, Odpadové fórum)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Environmentální management – diskuse různých přístupů (kontrola a řízení, prevence, dobrovolná regulace, složkový přístup, systémový přístup), jejich ekonomické dopady 2. Globální scénáře – smysl, využití v environmentálním managementu 3. Scénáře pro ČR, Státní politika ŽP 4. Ekoefektivita – čistší produkce, čistší technologie, BATNEEC, indikátory ekoefektivity, IPPC 5. Udržitelné výrobky – rozšířená zodpovědnost výrobce, design pro životní prostředí, integrovaná výrobková politika 6. EMS jako součást řízení firmy, integrovaný manažerský systém, environmentální reporting, CSR 7. Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií 8. Environmentální management území (město, region) 9. Environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití 10. Environmentální zdraví, NEHAP 11. Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití 12. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku