546-0115/01 – Multikriteriální analýzy CANOCO (CANOCO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou po absolvování předmětu schopni pracovat v prostředí CANOCO 5, zejména v procesu analýzy, syntézy a interpretace dat - tzn. sběru, kontroly, transformace, klasifikace a ordinace ekologických dat včetně vizualizace výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami vícerozměrné anylýzy dat v prostředí CANOCO 5. Důraz bude kladen na využití biocenologických dat, jejich sběr, kontrolu, transformaci, klasifikaci a ordinaci. Předmět dále studenty obeznámí s výběrem možných experimentů a vhodného designu studie, tvorbou hypotéz a jejich testování. Studenti mohou v předmětu pracovat i s vlastními daty.

Povinná literatura:

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., PECÁKOVÁ, I., PRŮŠA, M., ŘEZANKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, A. a P. VLACH. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 80-7333-039-3 HERBEN, Tomáš a Zuzana MÜNZBERGOVÁ. Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část I: Data o druhovém složení, 2001; http://www.natur.cuni.cz/~botanika/ HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4 ŠMILAUER, Petr a Jan LEPŠ. Multivariate analysis of Ecological Data using CANOCO 5.Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-11396-2706-1 LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical Ecology, vol. 24. Elsevier, 2012. ISBN 978-0-444-53868-0

Doporučená literatura:

LEPŠ, Jan a Petr ŠMILAUER. Metody mnohorozměrné statistiky v analýze ekologických dat. Studijní materiál ke kursu. České Budějovice: Biologická fakulta Jihočeské university, 1994 JANOUŠOVÁ, Eva, Jiří HOLČÍK, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vícerozměrné statistické metody v biologii. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-791-8 MARHOLD, Karol a Jan SUDA. Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii (Fenologické metody). Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0438-8 ZVÁRA, Karel. Biostatistika. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 80-7184-773-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace a obhajoba semestrální práce. Závěrečný test znalostí práce v CANOCO. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních Kontrolní písemka (dílčí práce v CANOCO) Vypracování semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Práce s daty. Typy používaných dat. Sběr dat. Primární data. Přepis a kontrola dat. EDA. CDA. Transformace dat 2. Ekologická data a jejich využití. Ekologická podobnost. Indexy biodiverzity. Ellenbergovy indikační hodnoty. Funkční vlastnosti druhů. 3. Základní terminologie mnohorozměrných statistických metod. 4. Regrese. Lineární modely. Regresní křivky. 5. Ordinační analýza. Modely odpovědí druhů na gradient prostředí. Základní ordinační techniky a metody. 6. Nepřímá ordinace. PCA (analýza hlavních komponent). CA (korespondenční analýza). DCA (detrendovaná korespondenční analýza) 7. Přímá ordinace. RDA (redundanční analýza). CCA (kanonická korespondenční ananlýza) 8. Model nulové hypotézy. Monte Carlo permutační test. Testovací statistiky. 9. Praktické příklady použití ordinací. Případové studie. 10. Klasifikační analýza. Nehierarchická klasifikace. 11. Klasifikační analýza. Hierarchická klasifikace (cluster analysis). Divizivní klasifikace. 12. Praktické případy použití klasifikací. Případová studie. 13. Design experimentů - manipulační vs. přírodní experimenty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních Kontrolní písemka (dílčí práce v CANOCO) Vypracování semestrální práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2021/2022 zimní