546-0117/01 – Biologické metody zpracování nerostných surovin a odpadů (BMSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SYK0103 Mgr. Nikola Drahorádová
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biologických metod zpracování nerostných surovin a odpadů. Pozornost je především věnována metodám a aplikacím biologických postupů v oblasti získávání užitkových složek, především kovů, z primárních surovin a kovonosných odpadů, nebo v oblasti zpracování a úpravy kvality nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá problematikou využití biochemických metod při zpracování nerostných surovin a odpadů za účelem zvýšení kvality suroviny nebo z důvodu separace užitkových složek, především kovů. Pozornost je především věnována metodám a aplikacím biochemických postupů při úpravě primárních surovin, jako jsou uhlí, rudy, ale i další suroviny, a kovonosných odpadů, kam lze zařadit elektroodpad včetně upotřebených baterií, odpady z těžby a úpravy surovin, důlní vody a sedimenty důlních vod, metalurgické odpady, kontaminované půdy, popílky a mnoho dalších. Díky stále novým a vyvíjejícím se průmyslovým technologiím se oblast využití mikroorganismů v průmyslovém měřítku neustále mění a rozšiřuje. V neposlední řadě jsou biochemické postupy využívány také při sanaci starých zátěží. Studenti mohou získané znalosti následně využít v průmyslových oblastech zabývajících se úpravou surovin a separací užitkových složek pomocí biochemických postupů, které fungují a neustále se dynamicky rozvíjejí po celém světě.

Povinná literatura:

FEČKO, P. a kol. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB - TUO, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9. FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB - TUO, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. KUŠNIEROVÁ, M., P. FEČKO. Minerálne biotechnológie I. Ostrava : VŠB-TUO, 2001. 143 s. ISBN 80-248-0023-3. LEHR, J. H. Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. NJ : John Wiley and Sons, 2004. 1271 s. ISBN 9780471455998.

Doporučená literatura:

KLABAN, V. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-687-4. S. 416. LUPTÁKOVÁ, A., M. KUŠNIEROVÁ, P. FEČKO. Minerálne biotechnológie II. Ostrava : VŠB-TUO, 2002. 143 s. ISBN 80-248-0114-0. KADUKOVÁ, J., E. VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnologie III. Ostrava : VŠB-TUO, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0244-9. SINGH, S. N., R. D. TRIPATHI. Environmental bioremediation technologies. Berlin : Springer, 2007. 518 s. ISBN 978-3-540-34790-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test. 100% účast v laboratorních cvičeních. Vypracování protokolů z laboratorních testů. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast v laboratorních cvičeních a vypracování protokolů z laboratorních testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Význam biologických metod v úpravě nerostných surovin a odpadů 2. Základní klasifikace mikroorganismů 3. Kultivace, dynamika růstu a množení mikroorganismů 4. Princip a dělení bioreaktorů 5. Biochemická degradace kaustobiolitů 6. Biochemické loužení sulfidických rud 7. Biochemické loužení nesulfidických rud 8. Technologie podzemního biochemického loužení rud 9. Technologie biochemického loužení hald 10. Biochemické loužení kovonosných odpadů 11. Biochemické srážení kovů z roztoku 12. Biosorpce a její využití při získávání kovů z roztoků 13. Využití extremofilních mikroorganismů v průmyslových technologiích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
BIP předmět 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní