546-0121/03 – Monitorovací systémy (MS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studium vstupů polutantů do jednotlivých složek ŽP, jejich transport ŽP, vzájemné ovlivňování, studium metod výzkumu a monitorování polutantů. Student je schopen diskutovat o problematice chemického zneèištìní prostředí a jeho monitorování.

Vyučovací metody

Anotace

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Základní skupiny polutantů v jednotlivých složkách ŽP. Metody výzkumu a monitorování polutantů.

Povinná literatura:

1. POPL M., FÄHNRICH J., (1999): Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT , 218 s., ISBN 80-7080-336-3. 2. Projekt GMES – oficiální stránky: http://www.gmes.info/ 3. Zákon 356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 4. Databáze toxických látek dostupné na internetu (TOXILINE, IRIS, Plumbum...)

Doporučená literatura:

1. BENCKO V., CIKRT M., LENER J., (1995): Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s., ISBN 80-7169-150-X. 2. časopisy, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration). 3. PAVLÍČEK, Z., ČIHALÍK J.:Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 23  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku