546-0121/05 – Monitorovací systémy (MS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Thomas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studium vstupů polutantů do jednotlivých složek ŽP, jejich transport ŽP, vzájemné ovlivňování, studium metod výzkumu a monitorování polutantů. Student je schopen diskutovat o problematice chemického zneèištìní prostředí a jeho monitorování.

Vyučovací metody

Anotace

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Základní skupiny polutantů v jednotlivých složkách ŽP. Metody výzkumu a monitorování polutantů.

Povinná literatura:

1. POPL M., FÄHNRICH J., (1999): Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT , 218 s., ISBN 80-7080-336-3. 2. Projekt GMES – oficiální stránky: http://www.gmes.info/ 3. Zákon 356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 4. Databáze toxických látek dostupné na internetu (TOXILINE, IRIS, Plumbum...)

Doporučená literatura:

1. BENCKO V., CIKRT M., LENER J., (1995): Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s., ISBN 80-7169-150-X. 2. časopisy, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration). 3. PAVLÍČEK, Z., ČIHALÍK J.:Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 23  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.