546-0125/01 – Čištění průmyslových odpadních vod (ČPOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout metody čištění průmyslových odpadních vod dle jednotlivých druhů výrob. Diskutovat nové technologické procesy čištění odpadních vod včetně metod elektrochemických a membránových procesů. Navrhnout modifikace variant čištění průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět shrnuje jednotlivé metody čištění průmyslových odpadních vod a technologických roztoků dle jejich převažujícího znečištění. Těžiště studia je položeno do charakteristik čistírenského procesu, vhodného pro jednotlivé typy odpadních vod. V předmětu je zde kladen důraz na navrhování různých variant čištění konkrétních průmyslových vod (ve cvičeních).

Povinná literatura:

MALÝ, Josef a Petr HLAVÍNEK. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL 2000, 1996. ISBN 80-86020-05-3. DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9. HLAVÍNEK, Petr a Dušan NOVOTNÝ. Intenzifikace čistíren odpadních vod. Brno: NOEL 2000, 1996. ISBN 80-86020-01-0. DAVIS, Mackenzie L. Water and Wastewater Engineering. Design Principles and Practice. New York: McGraw-Hill Companies, 2020. ISBN 978-1260132274.

Doporučená literatura:

PITTER, Pavel. Hydrochemie. Praha: VŠCHT, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0. JELÍNEK, Luděk a kol. Desalinační a separační metody v úpravě vody. Praha: VŠCHT Praha, 2009. 129 s. ISBN 978-80-7080-705-7 PYTL, Vladimír. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. Líbeznice: Medim pro SOVAK ČR, 2012. ISBN 978-80-87140-26-0. WOODARD, Frank. Industrial Waste Treatment Handbook. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0-7506-7317-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Průběžné odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Zpracování a prezentace semestrální práce. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslové odpadní vody (dále POV) – jejich charakteristika, přehled způsobů čištění, podmínky pro vypouštění do veřejné kanalizace a do recipientu, vyrovnání průtoku a zatížení. 2. Způsoby mechanického čištění POV, podstata filtrace a sedimentace, používaná zařízení, příklady použití při čištění POV 3. Membránové procesy - rozdělení procesů (ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, dialýza, elektrodialýza) a jejich charakteristika, příklady použití při čištění POV 4. Odlučování lehkých částic - gravitační separátory tuků a olejů, příklad použití při čištění POV; flotace -charakteristika procesu, volná flotace, tlaková flotace, elektroflotace, příklady použití při čištění POV 5. Neutralizace - charakteristika procesů, příklady použití při čištění POV 6. Srážecí reakce - charakteristika procesu, srážení těžkých kovů (hydroxidy, sulfidy); srážení anionů, příklady použití srážení při čištění POV, uspořádání neutralizační stanice 7. Redoxní reakce - charakteristika procesu oxidace a redukce, oxidační a redukční činidla, příklady použití při čištění POV 8. Adsorpce - adsorpční rovnováha, kinetika adsorpce, faktory ovlivňující adsorpci, charakteristika adsorbentu, způsob použití adsorbentu, příklady adsorbentů a jejich použití při čištění POV 9. Iontová výměna - charakteristika procesu, vlastnosti iontoměničů a jejich dělení, nosiče funkčních skupin, regenerace ionexů, příklady použití při čištění POV 10. Čiření - rozdělení koloidů a jejich stabilita, charakteristika procesu (koagulace, flokulace, separace vloček), koagulanty, flokulanty, kombinace koagulace s flotací, elektrokoagulace, příklady použití při čištění POV 11. Biologické čištění v anaerobních podmínkách – porovnání aerobních a anaerobních procesů, charakteristika anaerobního procesu, schéma anaerobního rozkladu organických látek, faktory ovlivňující mechanizaci, kultivace anaerobní biomasy, zapracování reaktoru, volba typu anaerobního reaktoru, příklady použití při čištění POV 12. Biologické aerobní čištění – charakteristika procesu, technologické parametry aktivace, popis aktivovaného kalu, typy aktivace, provzdušňování aktivačních nádrží, nutriční prvky, příklady použití aktivace při čištění POV 13. Technologie zpracování kalu – základní vlastnosti kalu, klasifikace kalů z čištění POV, zahušťování kalu, stabilizace kalu, odvodňování kalu, konečné zpracování kalu, příklady konečného zpracování kalů z průmyslových čistíren odpadních vod

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení k předmětu. Zpracování a prezentace semestrální práce na téma zadané přednášejícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní