546-0126/01 – Architektura pro brownfieldy (ABR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem architektury a urbanizmu v evropském prostoru, s funkcí a uplatnění architektury při revitalizaci brownfieldů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět pojednává o historii a soudobých formách industriální architektury. Industriální architektura odráží specifické technologie jednotlivých oborů a dobové architektonické názory. Industriální architektura zaměřená na potenciální a aktuální brownfieldy je chápána z pohledu urbanismu, funkce, konstrukce a estetiky.

Povinná literatura:

DEMCHAK, G.L. Towards a post-industrial architecture: Design and Construction of Houses for the Information Age. Massachusetts Institute of Technology, Oregon. 2000. MATĚJ, Miloš, Jaroslav KLÁT a Irena KORBELÁŘOVÁ. Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. V Ostravě: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. ISBN 978-80-85034-52-3. MATĚJ, Miloš, Irena KORBELÁŘOVÁ a Ludvík TEJZR. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-85034-80-6. KUČERA, Václav. Architektura inženýrských staveb. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2504-8.

Doporučená literatura:

GOSSEL P, LEUTHAUSEROVÁ G. Architektura 20. století. Slovart, Praha 2003 HLUŠIČKOVÁ H. (ed.) a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.,1.díl A-G, Libri, Praha 2001, 2díl H-O, Libri, Praha 2002, III. díl P-S, Libri, Praha 2003, IV.díl A-Z, dodatky, Libri Praha 2004. MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. Kulturní památky OKR. Národní památkový ústav Ostrava, 2009. RAIZMAN D. History of Modern Design. Laurence King Publishing 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a ústní zkouška studie vybraného historického objektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou esejí dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Architektura jako jeden z nástrojů při řešení brownfields. 2. Stručný přehled vývoje měst a přetváření krajiny v období pravěku a starověku. 3. Stručný přehled vývoje měst a přetváření krajiny v období středověku a novověku. 4. Stručný přehled vývoje měst a přetváření krajiny od 19.století. 5. Stručný přehled architektury technických staveb v období před průmyslovou revolucí. 6. Architektura technických a průmyslových staveb 19. a 20. století. 7. Architektura dopravních a vodních staveb. 8. Architektura těžkého průmyslu – těžební průmysl a hutnictví, strojírenský, chemický a elektroenergetický průmysl. 9. Architektura lehkého průmyslu – potravinářský, textilní a obuvnický průmysl. 10. Architektura lehkého průmyslu – papírenský, sklářský a nábytkářský průmysl. 11. Architektura zemědělských staveb. 12. Soudobá architektura v historickém industriálním prostředí, obnova městských sídel a konverze průmyslových a zemědělských staveb v ČR. 13. Soudobá architektura v historickém industriálním prostředí, obnova městských sídel a konverze průmyslových a zemědělských staveb ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná, vypracování 2 eseje Cvičení - min. účast 75% Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu Předmět je ukončen ústní zkouškou

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2018/2019 zimní