546-0128/01 – Investice a kvalita ve stavebnictví (IKS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou investičních procesů, výběrových řízení a realizací staveb, s důležitostí dodržování základních principů kontroly jakosti ve stavebnictví ve vztahu k obnově brownfieldů a životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti budou seznámení se základními pojmy a klasifikací investic ve stavebnictví a se subjekty, kteří jsou do investičního procesu zapojeni. Součástí předmětu je popis jednotlivých fází investičního procesu a důležitost řízení jakosti, kvality a spolehlivosti staveb.

Povinná literatura:

KUTA, V. Investiční proces a jeho technicko-organizační aspekty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-522-5. MENCL, V., NOVÁK, J. Řízení jakosti ve stavebnictví. Praha: ŠEL, 2002. ISBN 80-86426-12-2. TICHÝ, M. Projekty a zakázky ve výstavbě. V Praze: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-009-6. NENADÁL, J., PLURA, J., HUTYRA M., PETŘÍKOVÁ R. Základy managementu jakosti. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0969-9.

Doporučená literatura:

DUFEK, Z., KORYTÁTOVÁ, J., APELTAUER, T., HROMÁDKA, V., FIALA, P., DOCHYTKA, R. Veřejné stavební investice. Nakladatelství Leges, s. r. o. 2019. 392 stran. ISBN: 978-80-7502-322-3 BĚLEHRADOVÁ, I. Investiční projekt: příprava území a příprava stavby. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2000. ISBN 80-86364-17-8. KUČERA, J., DONÉ, P. Zkoušení stavebních materiálů a výrobků. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, 78 s. ISBN 80-248-0067-5. DOČKAL, K..Pravidla řízení jakosti staveb. Stavitel, 2008/47, s.29-31

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a ústní zkouška. Zpracování programů v požadované kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování jedné eseje dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do investičního procesu ve stavebnictví, základní pojmy a klasifikace investic. 2. Rozhodující subjekty vstupující do investičního procesu ve stavebnictví a popis jejich činností. 3. Sumarizace jednotlivých fází investičního procesu a popis jejich základních charakteristik. 4. Pozemek pro stavbu (soulad s ÚP, evidence a vlastnictví, cena). 5. Koncepční fáze investičního procesu. 6. Předprojektová fáze investičního procesu. 7. Projektová fáze investičního procesu. 8. Realizační fáze investičního proceu. 9. Exploatační fáze, případně asanační fáze investičního procesu. 10. Kvalita a spolehlivost staveb 11. Úvod do managementu jakosti (základní principy a koncepce). 12. Systémy řízení jakosti ve stavebnictví. 13. Podpůrné procesy řízení jakosti ve stavebnictví (zkušebnictví, statistické hodnocení, stanovení rizik)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná, vypracování 1 eseje Cvičení - min. účast 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní