546-0129/01 – Památková péče pro brownfieldy (PPBF)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět pojednává o koncepci památkové péče z hlediska platné legislativy se zaměřením na technické památky a průmyslová území. Studenti zvládají odbornou terminologii v oblasti památkové péče. Prokazují znalosti v metodikách průzkumu, obnovy se zaměřením na průmyslové památky. Absolventi se dokáží orientovat v problematice ochrany a údržby památek, dokážou stanovit význam památkové hodnoty průmyslových objektů v rámci přestavby území – brownfields.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o koncepci památkové péče z hlediska platné legislativy se zaměřením na technické památky a průmyslová území. Studenti zvládají odbornou terminologii v oblasti památkové péče. Prokazují znalosti v metodikách průzkumu, obnovy se zaměřením na průmyslové památky. Absolventi se dokáží orientovat v problematice ochrany a údržby památek, dokážou stanovit význam památkové hodnoty průmyslových objektů v rámci přestavby území – brownfields.

Povinná literatura:

CONLINM.V., JOLLIFFE L. Mining Heritage and Tourism: A GlobalSynthesis. Routledge 2010. MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. Kulturní památky OKR. Národní památkový ústav Ostrava, 2009. HLUŠIČKOVÁ H. (ed.) a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku., 1.díl A-G, Libri, Praha 2001, 2díl H-O, Libri, Praha 2002, III. díl P-S, Libri, Praha 2003, IV.díl A-Z, dodatky, Libri Praha 2004. PAVLÍK M. A KOL. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. ČVUT Praha 1998.

Doporučená literatura:

BOROVCOVÁ A., MATĚJ M., PACLOVÁ H., ZDAŘILOVÁ R. Ostrava´s technical and industrial heritage. Ostrava: Statutory City of Ostrava in conjunction with Repronis Publishers, 2008. HLAVÁČEK, E. Architektura pohybu a proměn. Praha: Odeon, 1985. ZEMÁNKOVÁ, H. Rekonverze starých továren. Nakladatelství VUT, Brno 1991. ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném. Nakladatelství VUT, Brno 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška.Zpracování studie na zadané téma - historická industriální památka

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou esejí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do památkové péče (základní pojmy, kulturní památka, národní kulturní památka, památka UNESCO, technicka památka, památkově chráněné území…). 2. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví (význam a obsah). 3. Stručné dějiny památkové péče. 4. Právní rámec památkové péče v České republice a její systém. 5. Právní rámec památkové péče v některých státech Evropy (Německo, Anglie, …) 6. Koncepce ochrany technických památek v České republice a státech EU. 7. Hodnotová kritéria technických památek a památková ochrana jejich typologických znaků. 8. Typologie a její vývoj důlních staveb a metalurgických staveb. 9. Typologie a její vývoj ostatních staveb těžkého průmyslu. 10. Typologie a její vývoj staveb lehkého průmyslu. 11. Typologie a její vývoj zemědělských staveb. 12. Příklady obnovy historických technických, průmyslových a zemědělských areálů a objektů v České republice (koncepce, význam, dopady,..) 13. Příklady obnovy historických technických, průmyslových a zemědělských areálů a objektů v Evropě a ve světě (koncepce, význam, dopady,..)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná, vypracování 2 eseje Cvičení - min. účast 75% Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu Předmět je ukončen ústní zkouškou

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.