546-0130/01 – Územní a krajinné plánování (UKP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou krajinného a územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v ČR a ve státech EU. V části o územním plánování bude pozornost soustředěna na územně plánovací podklady a dokumentaci, územní řízení, na zásady ochrany jednotlivých krajinných segmentů. V části zaměřené stavebnímu řádu bude vysvětleno povolování a užívání staveb. Současně bude pojednáno o státním stavebním dohledu, o instituci vyvlastnění, stavebních úřadech a stavebním zákonu a navazující legislativě. Studenti se seznámí s problematikou krajinného plánování v ČR se zaměřením na ochranu krajinného rázu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika krajinného a územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v ČR a ve státech EU. V části o územním plánování bude pozornost soustředěna na územně plánovací podklady a dokumentaci, územní řízení, na zásady ochrany jednotlivých krajinných segmentů. V části zaměřené stavebnímu řádu bude vysvětleno povolování a užívání staveb. Současně bude pojednáno o státním stavebním dohledu, o instituci vyvlastnění, stavebních úřadech a stavebním zákonu a navazující legislativě. Studenti se seznámí s problematikou krajinného plánování v ČR se zaměřením na ochranu krajinného rázu.

Povinná literatura:

MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938. Praha: Academia, 2005. MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT, 2000. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství N. Skleničková, Říčany. 2002. WALDHEIM CH., The Landscape Urbanism Reader. Princeton Arch. Press. 2006.

Doporučená literatura:

HRŮZA, J. Slovník soudobého urbanismu. Praha: Odeon, 1977. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce, její plnění je systémem aktualizovaných úkolů průběžně kontrolování na cvičení. Zápočet a kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce, její plnění je systémem aktualizovaných úkolů průběžně kontrolování na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy – plánování, územní plánování, regionální a prostorové plánování. 2. Počátky a vývoj územního a regionálního plánování v Evropě a USA. 3. Problematika plánování a přístupy k řešení v Evropě. 4. Perspektiva vývoje Evropského prostoru, strategie a doporučení pro udržitelný rozvoj území. 5. Průmyslové aglomerace v Evropském prostoru, jejich vývoj a lokalizace od 19. stol. po současnost; regionální plánování. 6. Revitalizace postindustriálních území a jejich význam v územně plánovacích koncepcích. 7. Územní plánování v ČR, Nástroje územního plánování a územně plánovací procesy. 8. Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny, podmínky využití území 9. Současná problematika územního plánování, role územně plánovacího subjektu v procesu udržitelného využívání území, brownfields, veřejný a soukromý zájem. 10. Územní plán, územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. 11. Nástroje ochrany hodnot sídel a krajiny. 12. Evropská úmluva o krajině a její význam pro územní a krajinné plánování. 13. Ochrana přírody a krajiny v ČR. Ochrana krajinného rázu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Problematika krajinného a územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v ČR a ve státech EU. Územně plánovací podklady a dokumentace, územní řízení, na zásady ochrany jednotlivých krajinných segmentů. Povolování a užívání staveb. Státní stavební dohled, stavební zákon a navazující legislativa. Studenti se seznámí s problematikou krajinného plánování v ČR se zaměřením na ochranu krajinného rázu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní