546-0131/01 – Cirkulární ekonomika (CE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními trendy zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR v závislosti na celkové spotřebě surovin. Koncepce zvyšování podílu druhotných surovin (využitelných odpadních materiálů) jako náhrady za neobnovitelné zdroje, které jsou zásadním nástrojem k zajištění dlouhodobě udržitelné výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou probírány základními principy, které cirkulární ekonomiku definují, např.: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Moderní trendy v oblasti zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR. Možnosti využití druhotných surovin jako náhrady neobnovitelných zdrojů, které jsou zásadním nástrojem k zajištění dlouhodobě udržitelné výroby.

Povinná literatura:

MYNÁŘOVÁ L. a V. VÍŠEK. Inovace v cirkulární ekonomice. Institut cirkulární ekonomiky. 2019. CHARTER, M., ed. Designing for the circular economy. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-08101-7. Oběhové hospodářství: definice, význam a přínos. Zpravodajství EVROPSKÝ PARLAMENT/Ekonomika. 2018. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství. EVROPSKÁ KOMISE. COM(2015) 614 final.

Doporučená literatura:

Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře 2019: sborník příspěvků konference. V Praze: České vysoké učení technické, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9. VÖRÖS, F. Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika. Odpady: odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Praha: Economia: Profi Press, 2018, 28(8), 29. ISSN 1210-4922. BORKOVCOVÁ, M. a M. ŽÁKOVÁ. Biologie pro odpadové hospodářství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-240-3. WEETMAN, C. A circular economy handbook for business and supply chains: repair, remake, redesign, rethink. New York: Kogan Page, 2017. ISBN 9780749476755.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce, ve cvičení kontrola formou testu, písemky a dvou semestrálních projektů. Na konci semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury. Aktivní účast na cvičeních. Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cirkulární ekonomika, definice, význam a přínos, základní pojmy 2. Právní předpisy, strategické dokumenty 3. Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí - Ekodesign 4. Oběhové hospodářství v procesu výroby 5. Udržitelná produkce surovin 6. Cirkulární ekonomika v oblasti nakládání s odpady 7. Odpadové hospodářství v ČR 8. Přehled recyklačních technologií 9. Energie z odpadů 10. Kritické suroviny 11. Stavebnictví a demoliční práce - surovinové zdroje 12. Voda v oběhovém hospodářství 13. Konkurenceschopnost průmyslu EU 14. Inovace v cirkulární ekonomice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 18
                Semestrální projekt I Semestrální projekt 10  5
                Semestrální projekt II Semestrální projekt 10  5
                Test Jiný typ úlohy 13  8
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  18
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti na cvičení 75 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat zadané úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.