546-0132/01 – Úvod do hydrosféry (UDH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vod (vlastnosti vod, druhy vod, výskytem, složením a zásoby vod)a hydrosférou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači základní a ucelený přehled o vodě, jejím významu a vlastnostech. Dále je zaměřen na problematiku hydrosféry v celosvětovém měřítku i v podmínkách ČR. Studenti se seznámí s hydrologickou bilancí a s pohledem na vodu jako na strategickou surovinu nezbytnou pro život. Předmět se zabývá také systémem řízení vodního hospodářství v ČR a vývojem legislativy a direktivami EU.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. EDZWALD, J. K. Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 978-0-0716-3011-5

Doporučená literatura:

BLAŽEK, V. a kol. Voda v České republice. Praha, 2006. ISBN 80-903482-1-1 CÍLEK, V. a kol. Voda a krajina: kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. Praha, 2017. ISBN 978-80-7363-837-5 SIEGEL, S. M. Budiž voda: izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody. Praha: Aligier, 2017. ISBN 978-80-906420-3-4 LAWS, A. Aquatic Pollution: An Introductory Text (4th Edition). Wiley, 2017, 760 s. ISBN 978-1-119-30450-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola studia formou diskuse k probíraným tématům. Zápočet je udělen při zpracování seminární práce na zadané odborné téma. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrosféra; vlastnosti vody (fyzikální, chemické, organoleptické); skupenství. 2. Hydrologický cyklus – malý a velký; výskyt vody na Zemi, rozdělení vody. 3. Povrchové vody, druhy (typy PV) a jejich charakteristiky. 4. Podzemní vody, druhy (typy PV) a jejich charakteristiky. 5. Hydrologické bilance. 6. Srážky – rozdělení, měření, atmosférická depozice. Hospodaření s dešťovými vodami. 7. Vliv klimatických změn na hydrosféru. Antropogenní vlivy na hydrosféru. 8. Jímání, úprava, doprava, akumulace a zásobování vodou, odvádění a čištění OV. 9. Vody moří a oceánů – jejich vlastnosti, pohyby, znečištění, zásoby, možnosti jejich úpravy a využití. 10. Pitná vody, odpadní voda, minerální voda, průmyslové, důlní – definice a základní charakteristiky. 11. Voda jako nezbytná surovina pro život (voda a její vliv na zdraví a vývoj jedince, spotřeba vody). 12. Voda jako strategická surovina (voda v zemědělství a průmyslu, spotřeba vody). 13. VH podniky a instituce působící v ČR, jejich význam a činnost, webové informační portály. 14. Legislativní předpisy v oblasti vod a v oblasti nakládání s OV, prováděcí předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku