546-0136/01 – Klimatické změny a vodní hospodářství (KZVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v jejím prostředí, tak s jejími zdroji a při jejím užívání v souvislostech s klimatickou změnou.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v prostředí vody, tak s jejími zdroji a při jejím užívání. Cílem je poskytnout základy obecného, systémového chápání této problematiky, vzájemných vazeb a souvislostí, možností a metod nakládání, schopnosti analýzy a řešení konkrétních problémů v souvislostech s klimatickou změnou, jejímu zmírnění nebo adaptaci.

Povinná literatura:

TRNKA, Miroslav. Změna klimatu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015 Hospodaření vodou: stavební kniha 2019. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2019. ISBN 978-80-88265-15-3 DLABKA, J. a kol. Od zranitelnosti k resilienci: adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016. ISBN 978-80-87308-32-5 JONES, J. A. A. Global Hydrology: Processes, Resources, and Environmental Management. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582-09861-0

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. Globální oteplování Země. Brno: VUTIUM, c2008. ISBN 978-80-214-3498-1 DIAMOND, J. M. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. London: Penguin, 2006 TRNKA, M. a kol. Assessing the combined hazards of drought, soil erosion and local flooding on agricultural land: a Czech case study. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 231–249, ISSN: 0936-577X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminárních prací, diskuse k probíranému učivu. Je vyžadována aktivita a schopnost samostatně pracovat na cvičení, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace včetně zahraničních zdrojů. Studijní výsledky budou ověřeny kombinovaným způsobem. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Ve cvičeních aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace vč. zahraničních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Antropocén – důsledky a příčiny na koloběhy v globálním a lokálním měřítku. 2. Klimatická změna – příčiny a důsledky, skepticismus a důkazy (Pařížská dohoda, Zelená dohoda pro Evropu). 3. Dostupnost vodních zdrojů, nedostatek vody, nápor na vodní zdroje, struktura spotřeby vody ve světě a v ČR. 4. Sucho – dělení, opatření proti suchu a nedostatku vody. 5. Regulační opatření v případě sucha – propojování vodovodů, zvyšování objemů nádrží. 6. Vodní a vodohospodářské bilance a sucho. 7. Povodňový informační systém POVIS a digitální povodňové plány. 8. Tepelné znečištění, rozpuštěný kyslík ve vodách – význam, podpora života ryb, legislativní a technická řešení. 9. Acidifikace a trofizace vod – příčiny, dopady, možné způsoby řešení. 10. Progresivní a úsporné závlahové systémy. 11. Hydrická rekultivace – vlivy na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy. 12. Odvodňovací stavby – vlivy na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a řešení ve vztahu k suchu. 13. Mitigační a adaptační opatření, legislativní a technická řešení. 14. Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství, plánování v kontextu změny klimatu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná 80% docházka.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku