546-0139/02 – Komunikace ve firemní praxi (KFP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání nových a prohloubení stávajících teoretických znalostí a následných praktických dovedností v oblasti nonverbální komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je seznámit studenty se se základními pojmy z oblasti komunikace, jako jsou verbální a neverbální komunikace, naslouchání. Následně se výuka věnuje formám firemní komunikace, P.R, užívání sociálních sítí, atd. Součástí výuky jsou praktické ukázky a nácvik řešení konkrétních komunikačních situací.

Povinná literatura:

FORET, M.: Marketingová komunikace. 1. vyd. Computer press, 2009. 443 s. ISBN 80-251-1041-9 LEWIS, D.: Tajná řeč těla. Bondy - Antonín Boraň, 2010, 255 s. ISBN 978-80-904471-7-2 HORÁKOVÁ, I., STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2015, 256 s. ISBN 978-80-7261-178-2 LOWE, S., PILE, L.: DBC: Presenting (Delta Business Communication Skills). Delta Publishing, 2006, 250 s. ISBN 978-1-900783-95-8

Doporučená literatura:

DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: GRADA, 2008, 512 s. ISBN 978-80-247-2018-0 FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: GRADA, 2012, 212 s. ISBN 978-80-247-3926-7 PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: GRADA 2008, 175 s. ISBN 978-80-247-2706-6 SCHNEIDEROVÁ, A., SCHNEIDER, M.: Komunikační dovednosti. Ostrava: OU 2008, 63 s. ISBN 80-7042-688-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací a prezentací. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Formy komunikace 2. Efektivní komunikace 3. Verbální komunikace 4. Neverbální komunikace a práce s trémou 5. Tvorba projevu a prezentace 6. Nácvik prezentování a zpětná vazba 7. Formy firemní komunikace 8. Emailová komunikace 9. Komunikace a prezentace firmy na sociálních sítích 10. Firemní Public Relations 11. Porady, jejich vedení a účast na poradách 12. Životopis a motivační dopis 13. Pracovní pohovor

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast, zápočet - prezentace

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Prezentace na zadané téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní