546-0147/01 – Zařízení pro retenci vody (ZRV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice zařízení pro retenci vody v krajině (malé vodní nádrže, jezy); - vypracovat vlastní návrh konceptu malé vodní nádrže - obhájit vlastní návrh malé vodní nádrže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením, výstavbou, údržbou a provozem zařízení pro retenci vody v krajině. Jedná se o jezy a malé vodní nádrže jejíchž účelem je retence a akumulace vody v krajině pro následné využití pro účely ochranné, průmyslové, rekreační, rybochovné apod.

Povinná literatura:

VÁCLAVÍK, Vojtěch. Účelové vodohospodářské nádrže, učební texty VŠB-TU Ostrava, 2007. ČIHÁK, František a Vladimír MEDŘICKÝ. Hydrotechnické stavby 20: navrhování jezů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02402-4. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. In: Sbírka zákonů.31.12.2002. ISSN 12111244. VÁCLAVÍK, Vojtěch. Hydraulic engineering works [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1659-3.

Doporučená literatura:

PAVLICA, Jan. Malé vodní nádrže a rybníky, SNTL Praha 1964. VRÁNA, Karel. Rybníky a účelové nádrže: příklady. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01793-1. VRÁNA, Karel a Jan BERAN. Rybníky a účelové nádrže. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01713-3. MATSON, Tim. Earth Ponds, Countryman Pr.,3rd ed, 2012. ISBN 978-1-58157-147-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od druhého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu malé vodní nádrže. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu malé vodní nádrže.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod – rozdělení, účel a význam zařízení pro retenční vody v krajině, zvláštnosti jejich řešení, vztah k místnímu regionu, vazby na vyšší vodohospodářské soustavy. Historie, současný stav a prognóza další výstavby. Legislativní podklady pro návrh a provoz zařízení. Současné problémy malých vodních nádrží. 2. MVN – Výběr místa pro návrh zařízení (nádrže), podklady pro návrh (klimatické, hydrologické, morfologické, geologické, hydrogeologické. Charakteristiky nádrže. 3. MVN – Ztráty vody v nádržích, řešení zásobního prostoru nádrže, výpočet retenčního prostoru nádrže. 4. MVN – Technické řešení hráze – funkční dělení hrází, materiál pro stavbu hrází, návrh příčného profilu, návrh filtrů. 5. MVN – Výpustná zařízení, výpočet doby prázdnění nádrže (u požeráku s dlužovou stěnou, s kanalizačním šoupátkem). 6. MVN – průtok vody odpadním potrubím od výpusti. Bezpečnostní přelivy (přímé, boční kašnové, šachtové, kombinované, speciální). 7. MVN – Projektová příprava, projektová činnost. Výstavba nádrží (přípravné práce, stavba funkčních objektů, stavba hráze, úpravy toku pod hrází, dokončovací práce). 8. MVN – Závlahové nádrže, kompenzační, protierozní, ochranné nádrže, průmyslové a vodárenské nádrže. 9. MVN – Speciální účelové nádrže, rekreační a ochranné nádrže. Rybníky chovné, haltýře, komorové. Objekty na rybnících. 10. MVN – Manipulační a provozní řád. Provoz, rekonstrukce, údržba, odbahnění nádrží. 11. Jezy – Rozdělení jezů (pevné pohyblivé). Hydrotechnické výpočty – návrhový průtok, průtoční kapacita jezu, součinitel přepadu, návrh jezových polí, rozměry jezu a jezových pilířů. 12. Jezy – Konstrukční návrh – koruna, přelivná plocha jezu, návodní jezové pilíře, návrh vývaru, opevnění podjezí, těsnící prvky jezu, výmoly a opevnění dna za jezem. 13. Jezy – Posouzení stavební části jezu – zatížení působící na jezové těleso, statické řešení dle mezních stavů. Armatury a těsnění. Provizorní hrazení. Provoz, údržba a rekonstrukce jezů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní