546-0148/01 – Technologie úpravy vody (TUV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL0134 Ing. Jan Halfar
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače se základními technologickými procesy úpravy vody pro pitné i průmyslové využiti.Pochopit jednotlivé technologické principy a základní technologické parametry.Umět navrhnout základní postupy při úpravě různých druhů vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje obecné informace o úpravě vod. Pozornost je věnována zpracování různých druhů vod a všem technologickým procesům používaným při zpracování a výrobě pitné vody a speciální vody pro různé průmyslové použití (teplárny, kotelny, napájecí vody).

Povinná literatura:

MALÝ, Josef a Jitka MALÁ. Chemie a technologie vody. Brno: ARDEC, 2006. ISBN 80-86020-50-9 GRÜNWALD, Alexander. Zdravotně inženýrské stavby 40 - úprava vody. Praha: ČVUT Praha, 2002 KYNCL, Miroslav. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s vydavatelstvím Montanex, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3 DEGRÉMONT, SA. Water Treatment Handbook, 7th. ed. France 2007. ISBN 978-1-84585-005

Doporučená literatura:

ŽÁČEK, Ladislav. Chemické a technologické procesy úpravy vody. Brno: NOEL 2000, 1999. ISBN 80-86020-22-3 BINDZAR, Jan. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 Vyhláška č.428/2001,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. McBRIDE, Graham B. Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions. John Wiley, 2005. ISBN 978-0-471-47016-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborných časopisů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Fyzikální, chemické a biologické vlastnosti přírodních vod. Znečišťující látky ve vodách, požadavky na jakost vod, zdroje vod. Vyhláška č.428/2001 Sb. 2.Mechanické, chemické a biologické postupy úpravy vod. Technologické možnosti jednotlivých procesů úpravy vody, příklady použití. 3.Sedimentace, pád částice v kapalině, usazování a zahušťování suspenzí. Pravoúhlé a kruhové usazovací nádrže, výpočet technologických parametrů usazovacích nádrží, zákon povrchového zatížení. 4.Koagulace v technologii vody, destabilizace koloidů, model Sternovy dvojvrstvy, zeta potenciál. Druhy koagulantů, perikinetická a orthokinetická koagulace. Čiření vody, druhy čiřičů. 5.Filtrace vody, mechanizmus zachycování částic vrstvou zrnitého materiálu. Tlakové poměry ve filtru, druhy filtračních náplní, výpočet filtračních a pracích cyklu.Druhy filtrů základní technologické parametry, výpočet filtrační rychlosti, regenerace filtrů, možnosti použití v technologii vody. 6.Technologické postupy úpravy podzemních vod, oxid uhličitý a jeho formy ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha. Fyzikální a chemické postupy odkyselování vody, technologická zařízení. 7.Odstraňování železa a manganu z podzemních vod, formy výskytu ve vodách, teorie procesu. Technologické procesy alkalizace a oxidace, biologické postupy. Katalytické procesy odstraňování manganu. 8.Iontová výměna, teorie procesu, vlastnosti katexu a anexu. Technologické postupy výměny iontů a regenerace iontoměničů. Změkčování vody chemickými postupy. 9.Úprava vody membránovými procesy, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza. Technologická zařízení a postupy. Příklady použití. 10.Hygienické zabezpečení pitné vody. Použití ultrafialového záření, desinfekce chlorem a jeho sloučeninami, desinfekce ozonem. Technologická zařízení k dávkování chemikálii. 11.Adsorpce z vodných roztoků, adsorbenty a adsorbáty. Fyzikální adsorpce a chemisorpce, adsorpční izotermy. Použití v technologii vody. 12.Speciální technologické postupy úpravy vody. Dechlorace, odstraňování radonu, biologické odstraňování dusičnanů, fluoridace vody. Korozivní a inkrustační vlastnosti vody, magnetická úprava vody. 13.Úprava užitkových vod. Vody pro napájení kotlů, chladicí vody, úprava vody pro mikroelektroniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních a zpracování protokolů ze cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičení je povinná, včetně zpracování protokolů ze cvičení. Zkouška se skládá ze dvou otázek z osnovy předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VUZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní