546-0149/01 – Vzorkování a analýza vod (VAV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvýšit kompetence studentů v oblasti vzorkování vod včetně sestavení vzorkovacího plánu v souladu s podmínkami BOZP a požadavků na sledované ukazatele ve vodách (volba – místa odběru, vzorkovací techniky, použitého vzorkovače, požadavky na množství vzorku, úprava vzorku, transport a skladování).

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět přináší ucelené poznatky v oblasti vzorkování a analýze vod, které jsou hlavní kritéria pro monitoring vod. Součástí je i správná orientace v legislativních předpisech a technických normách.

Povinná literatura:

HORÁLEK, Vratislav. Vzorkování I: obecné zásady. Český Těšín: 2 THETA, 2010. ISBN 978-80-86380-53-7. KOŽÍŠEK, František. Studna jako zdroj pitné vody: Přiručka pro uživatele domovních a veřejných studní. Státní zdravotní ústav, 2003. ISBN 80-7071-224-4. PUMANN, Petr, Dana BAUDIŠOVÁ, František KOŽÍŠEK, Jaroslav ŠAŠEK a Martina MYŠÁKOVÁ. Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání [online]. In: . 2013 [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/tacr/Metodika_koupaci_vody.pdf WORLD HEALTH ORGANIZATION. A global overview of national regulations and standards for drinking-water quality [online]. WHO, 2018 [cit. 2020-04-20]. ISBN 978-92-4-151376-0. Dostupné z: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/national-regulations-and-standards-for-drinking-water-quality/en/

Doporučená literatura:

KOTLÍK, Bohumil, Jan LANGHANS, Pavel BERNÁTH a Vladimír KRAJÁK. Vzorkování II: životní prostředí. Český Těšín: 2 Theta, 2016. ISBN 978-80-86380-81-0. Vyhláška č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, v aktuálním znění. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Developing drinking-water quality regulations and standards [online]. WHO, 2018 [cit. 2020-04-20]. ISBN 978-92-4-151394-4. Dostupné z: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/developing-dwq-regulations/en/ WORLD HEALTH ORGANIZATION. Chemical mixtures in source water and drinking-water [online]. WHO, 2017 [cit. 2020-04-20]. ISBN 978-92-4-151237-4. Dostupné z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255543/9789241512374-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse k probíranému učivu. Studijní výsledky budou ověřeny kombinovaným způsobem (test a ústní doplnění). Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do monitoringu, vzorkování a analýzy vod (Vyhláška č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod v aktuálním znění). 2. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí a odpadních vod řady ČSN EN ISO 5667 a dalších norem a předpisů navazujících na normy ČSN ISO. 3. Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování. 4. Vzorkovací plán a protokol o odběru - co musí obsahovat. 5. Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody a uživatelské systémy. 6. Bezpečnostní rizika při odběrech vzorků, zásady bezpečnosti a používání osobních ochranných prostředků. 7. Péče o vzorky a transport do laboratoří. 8. Řízení a zabezpečení kvality vzorkovacích procesů. Začlenění vzorkovacích prací do systému kvality laboratoří. 9. Přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně s ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti). 10. Realizace reálného odběru v terénu, instalace vzorkovače, odběr vzorku, vytvoření protokolu o odběru vzorku. 11. Dělení vzorku, konzervace a úprava dílčích vzorků dle jednotlivých analytických metod. 12. Péče o odběrová zařízení a nástroje a jejich údržba. 13. Základními požadavky na akreditované vzorkování a zkoušky - ČSN EN ISO/IEC 17025.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní komunikace a konzultace se cvičícím. V rámci zpracovávání zadaných úloh - samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace vč. zahraničních zdrojů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní