546-0150/01 – Navrhování vodohospodářské infrastruktury (NVI)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice návrhu vodohospodářské infastruktury zajištující odvádění odpadních vod a dopravu vody do spotřebiště; - bude schopen vypracovat vlastní návrh konceptu splaškové kanalizace včetně hydrotechnických výpočtů a výkresů projektové dokumentace; - bude schopen vypracovat vlastní návrh konceptu vodovodu včetně hydrotechnických výpočtů a výkresů projektové dokumentace; - bude schopen obhájit vlastní návrh projektové dokumentace splaškové kanalizace a vodovodu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou návrhu vodohospodářské infrastruktury. Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na problematiku návrhu splaškové kanalizace, včetně objektů, legislativních a technických podkladů, výkresové dokumentace a hydrotechnických výpočtů. Druhá část předmětu je věnována návrhu vodovodu, včetně legislativních a technických podkladů, hydrotechnických výpočtů a výkresové dokumentace. Při zpracování výkresové dokumentace a hydrotechnických výpočtů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Povinná literatura:

HASÍK, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1428-5. HLAVÍNEK, Petr, Jan MIČÍN a Petr PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, c2001. ISBN 80-86020-30-4. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Sbírka zákonů. 11.12.20101. ISSN 1211‑1244¨4. VÁCLAVÍK, Vojtěch. WATER MANAGEMENT FACILITIES II. Lectures, VŠB-TUO, 2012.

Doporučená literatura:

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace. ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu. NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. American Society of Civil Engineers: Gravity Sanitary Sewer Design and Construction, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od druhého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu splaškové kanalizace a vodovodu. Pokud student neplní zadané úkoly, není schopen v průběhu semestru zpracovat výše uvedený projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a obhájení konceptu projektu splaškové kanalizace a konceptu projektu vodovodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní podklady pro návrh splaškové kanalizace. 2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 3. Technické podklady pro návrh splaškové kanalizace. 4. Hydraulika stok, doprava odpadních vod čerpáním. 5. Zásady návrhů objektů na stokové síti splaškové kanalizace. 6. Zásady návrhu kanalizační přípojky včetně výkresové dokumentace. 7. Výkresová část projektové dokumentace splaškové kanalizace. 8. Legislativní podklady pro návrh vodovodu. 9. Technické podklady pro návrh vodovodu. 10. Trubní materiály vodovodů a armatury. 11. Výkresová část projektové dokumentace vodovodu. 12. Zásady návrhu vodovodní přípojky včetně výkresové dokumentace. 13. Hydraulika rozvodných sítí vodovodu. Trubní materiály vodovodů a armatury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu splaškové kanalizace a konceptu projektu vodovodu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu splaškové kanalizace a konceptu projektu vodovodu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou VHI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní