546-0152/01 – Adaptační a mitigační opatření (AMO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je přiblížit studentům nové možnosti v oblasti nakladání s dešťovými vodami, úspory pitné vody a její recyklace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni z novými poznatky z oblasti hospodaření s dešťovou vodou, a to jak ve městě tak mimo něj. Dále s možnostmi recyklace vod a její úsporou, vývojem legislativy v této oblasti. V rámci cvičení jsou studenti seznámeni s reálnými příklady realizací těchto opatření, provádí výpočet nádrže na dešťovou vodu a zpracovávají seminární práce.

Povinná literatura:

PRAX, Petr a Petr HLAVÍNEK. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Brno: ARDEC, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86020-55-6. VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 978-80-260-7815-9. BREARS, Robert C. Blue and Green Cities. Palgrave Macmillan, 2018. ISBN: 1137592575. STRÁNSKÝ, David. Srážkové vody a urbanizace krajiny: TP 1.20.1. Praha: ČKAIT, 2012. ISBN 978-80-87438-28-2.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn MZe r. 2015 Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami (HDV). MELESSE, Assefa, Abtew WOSSENU a Gabriel SENAY. Extreme Hydrology and Climate Variability. Elsevier, 2019. 580 s. ISBN 9780128159989, eBook ISBN 9780128159996. https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-klimatu/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test, ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Adaptační a mitigační opatření, adaptační strategie 2. Modrozelená infrastruktura (MZI) 3. Antropogenní vlivy na hydrosféru, dopady a rizika ze změny klimatu 4. Zelené střechy a fasáda 5. Informační systémy ve vodním hospodářství, úsporná zařízení / opatření v hospodaření s vodou 6. Hospodaření s dešťovými vodami, v urbanizovaném prostředí 7. Nádrže na dešťovou vodu, výpočet velikosti 8. Využití dešťové vody a kvalita (složení) 9. Legislativa týkající se dešťových vod 10. Infiltrace – vsakovací zařízení na dešťové vody 11. Sucho a povodně (propojování vodovodů, příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody) 12. Dělení vody podle barvy (šedá, žlutá, hnědá, černá, a bílá voda) 13. Analýza rizik

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Samostatnost, konzultace a zpracování zadaných úloh.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní