546-0153/01 – Ekonomika a management ve vodohospodářských organizacích (EVO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat organizace vodního hospodářství a jejich činnost. Orientovat se v ekonomických aspektech podnikání, vysvětlit majetkovou strukturu podniku, jeho hospodářský výsledek a cenové kalkulace. Získat znalosti teoretických východisek pro strategický a personální management. Vyhodnotit úroveň firemní kultury v daném podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět ve své první části seznamuje studenty s fungováním organizací vodního hospodářství a objasňuje základní ekonomické pojmy (majetek podniku, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace a statistiky). Druhá část předmětu je zaměřena na strukturu a typy vodohospodářských společností a na jejich řízení. Dále se věnuje strategickému řízení podniku, jeho personalistice a firemní kultuře.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. SIEGEL, Seth M. Budiž voda: izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody. 3. vydání. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ. Praha: Aligier, 2018. ISBN 978-80-906420-5-8. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění. SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Economics. 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-126383-2.

Doporučená literatura:

KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2010. Knihovna světového managementu, sv. 28. ISBN 978-80-7261-203-1. KISLINGEROVÁ, Eva. Nová ekonomika: nové příležitosti?. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2. STŘÍŽOVÁ, Vlasta. Systémové pojetí (hospodářské) organizace. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1265-5. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2006. ISBN 0-13-145757-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní ekonomické pojmy 2. Tržní mechanizmus, subjekty na trhu a jejich interakce 3. Ekonomický systém a organizace vodního hospodářství 4. Legislativa ve vodním hospodářství (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, CF 6. Kapitálová a majetková struktura podniku 7. Finanční politika a zdroje financování investic 8. Cenové kalkulace výroby, systémy daní, statistiky 9. Struktura a typy společnosti ve vodním hospodářství 10. Vymezení pojmu management, charakteristika, historie, přístupy, nové směry 11. Manager a jeho profil 12. Managerské dovednosti a funkce 13. Strategické řízení podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast, zápočet - prezentace, zkouška – písemná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Prezentace na zadané téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní