546-0154/01 – Modelování vodních stavů v krajině (MVK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v oblasti základních modelovacích nástrojů a metod využívaných k modelování vodních stavů. Budou schopni získané vědomosti aplikovat na konkrétních vodních tocích či nádržích a budou schopni diskutovat o využití modelování při řešení vodohospodářských a environmentálních problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními modelovacími nástroji a metodami pro vytvoření vhodného modelu vodních stavů ať už vodního toku nebo nádrže v krajině. Součástí předmětu bude konkrétní aplikace modelování části reálného vodního toku a nádrže společně se simulací proudění. Předmět dále diskutuje možnosti modelování vodních stavů při řešení vodohospodářských a environmentálních otázek.

Povinná literatura:

JANDORA, Jan, Vlastimil STARA a Miloš STARÝ. Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2204-1. HRÁDEK, František a Petr KUŘÍK. Hydrologie. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2004dotisk. ISBN 80-213-0950-4. NACHÁZEL, Karel, Miloš STARÝ a Jiří ZEZULÁK. Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Praha: Academia, 2004. Česká matice technická, č. spisu 497, roč. 109 (2004). ISBN 80-200-0229-4. STURM T.W. Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York, 2001, 493 s., ISBN 0-07-06445-3.

Doporučená literatura:

HAVLÍK, Vladimír. Matematické modelování neustáleného proudění. Praha: České vysoké učení technické, 1992. ISBN 80-01-00764-2. SHAW, M.,E.: Hydrology in Practice. Routledge, 2004, s 569, ISBN 0-7487-4448-7. BEVEN, K. J. Rainfall-runoff modelling: the primer. Chichester: Wiley, c2001. ISBN 0-470-86671-3. BRUNNER, G.W. (2016): HEC-RAS River Analysis System User's Manual (On-Line) Available from https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS%205.0%20Users%20Manual.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžní znalosti studentů jsou během semestru ověřovány pomocí jednoho písemného testu. Zápočet je udělen na základě zpracování modelu konkrétního vodního toku, nebo nádrže. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Vodní toky v krajině 3. Základy hydrauliky otevřených koryt 4. Vodohospodářské nádrže 5. Základy hydrauliky vodohospodářských nádrží 6. Základní hydraulické modely 7. Výběr a získání dat, volba vhodných softwarových nástrojů pro modelování 8. Seznámení s GIS software pro přípravu dat 9. Příprava surových dat za pomocí GIS software pro následné využití 10. Seznámení s modelovacím software HEC-RAS 11. Analýza hydraulických podmínek 12. Vizualizace modelovaných vodních stavů 13. Legislativa z oblasti vodních toků a vodohospodářských děl

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce dle zadání přednášejícího. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní