546-0155/01 – Membránové procesy (MPR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dosažení znalostí v rámci problematiky fyzikálně chemické úpravy respektive čištění vod s akcentem na tlakové a elektrochemické membránové procesy. Znalost volby metod předúpravy vod, aplikovatelnost procesů a vyhodnocení výsledků. Určit, vyhodnotit a diskutovat parametry ovlivňující průběh úpravy zájmových roztoků, současně také navrhnout vhodnou metodiku předúpravy v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s fyzikálně-chemickými základy a teoretickými přístupy k membránovým procesům. Nedílnou součástí studia předmětu je provádění základních bilančních výpočtů z oblasti membránové separace, a to s přispěním modelů, základních vztahů a vazeb.

Povinná literatura:

PALATÝ, Zdeněk, ed. Membránové procesy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2012. ISBN 978-80-7080-808-5. KOČÍ, Petr a kol. Chemické inženýrství I. Vyd. 4. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2019. ISBN 978-80-7592-049-2. JELÍNEK, Luděk a kol. : Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-705-7. STRATHMANN, Heinrich. An introduction to membrane science and technology. Weinheim: Wiley-VCH, c2011. Bachelor. ISBN 978-3-527-32451-4.

Doporučená literatura:

JAHODA, Milan, SCHREIBER, Igor. Chemické inženýrství II. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2018. ISBN 978-80-7592-012-6. NOVÁK, Luboš, ed. Elektromembránové procesy. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2014. ISBN 978-80-7080-865-8. MIKULÁŠEK, Petr. Membrane processes. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2013. ISBN 978-80-7080-862-7. JUDD, Simon a Bruce JEFFERSON, ed. Membranes for industrial wastewater recovery and re-use. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 978-1-85617-389-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny kombinovaným způsobem - odevzdáním vypracovaných laboratorních protokolů a zápočtovým testem. Konzultace v rámci probírané problematiky separačních procesů a předúpravy vody. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (písemná a ústní část).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do membránových procesů, jejich úloha zejména při úpravě silně mineralizovaných vod respektive důlních vod. 2. Rozdělení membránových procesů. 3. Bilancování systémů. 4. Předúprava vody filtrací. 5. Předúprava vody pro separaci částic. 6. Membrány - popis, výroba, dělění, charakteristiky. 7. Membránové moduly. 8. Tlakové membránové procesy. 9. Elektromembránové procesy. 10. Pervaporace. 11. Kombinované procesy. 12. Zakoncentrování roztoků. 13. Průmyslové aplikace tlakových membránových procesů a elektrochemických membránových procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení. Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní komunikace a konzultace se cvičícím. V rámci zpracovávání zadaných úloh - samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace vč. zahraničních zdrojů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní