546-0156/01 – Soft-skills v praxi (SSP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOC071 Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- připravit se na pracovní pohovor - vypracovat CV v českém jazyce - vypracovat CV v anglickém jazyce - napsat motivační dopis - zlepšit ústní i písemný projev

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty profesionálně vstoupit na pracovní trh. Předmět vybaví studenty kompetencemi sestavit životopis v české a anglické verzi, naučí se napsat motivační dopis a obstát u pracovního pohovoru. Procvičí si komunikační a prezentační dovednosti, svůj ústní i písemný projev.

Povinná literatura:

INNES, James. Pracovní pohovor: jak se připravit a vést váš nejlepší pohovor v životě. Přeložil Zuzana DYKOVÁ. Praha: Dobrovský, 2017. ISBN 978-80-7390-717-4. PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1. ŠUDOMA, Milan. Job interview: jak se připravit na přijímací pohovor v angličtině. Brno: Computer Press, c2008. ISBN 978-80-251-2253-2. MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use: Intermediate Book with Answers. Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781316629987.

Doporučená literatura:

PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1. PÜTTJER, Christian a Uwe SCHNIERDA. Přijímací pohovor v angličtině: 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5159-7. SIEGEL, Zbyněk. Jak hledat a najít zaměstnání: rady a tipy pro uchazeče. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4407-0. How to Write a Resume: The Complete Guide. ResumeGenius [online] Sonaga Tech Limited, 2019 [accessed 2020-04-20]. Available from: https://resumegenius.com/blog/resume-help/how-to-write-a-resume

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje svůj životopis v ČJ, životopis v AJ, motivační dopis v ČJ a motivační dopis v AJ. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, docházka 80%

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soft-skills v praxi 2. Pracovní inzerát 3. Příprava na pracovní pohovor 4. Životopis v ČJ 5. Životopis v AJ 6. Motivační dopis v ČJ 7. Motivační dopis v AJ 8. Nácvik pracovního pohovoru v ČJ 9. Nácvik pracovního pohovoru v AJ 10. Neverbální komunikace 11. Sebeprezentace 12. Asertivita 13. Příprava životopisu 14. Příprava motivačního dopisu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student vypracuje svůj životopis v ČJ, životopis v AJ, motivační dopis v ČJ a motivační dopis v AJ.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní